Novinka pro podnikatele: Podání Přehledu on-line přes Moje VZP snadno a rychle

 16. 1. 2020 | Elektronická komunikace, Tiskové zprávy

Nový rok znamená pro živnostníky začátek nekonečného procesu vyplňování formulářů a tiskopisů. Více než 600 tisíc podnikatelů, kteří byli v loňském roce pojištěni u VZP, má povinnost podat Přehled o příjmech a výdajích ze samostatné výdělečné činnosti za rok 2019. Největší česká pojišťovna VZP připravila pro své klienty novou funkcionalitu ve webové aplikaci Moje VZP, díky které od 15. 1. 2020 mohou OSVČ elektronicky vyplnit Přehled během pár kliknutí a podání jim zabere jen několik minut.

Smyslem této nové funkce je nabídnout podnikatelům takový Přehled, který pro ně bude srozumitelný a snadno vyplnitelný. V předešlých letech se stávalo, že některé odevzdané Přehledy byly vyplněny chybně a zdravotní pojišťovna je musela vracet jejich předkladatelům k opravě. VZP chce tento počet případů minimalizovat a podnikatelům celý proces výrazně zjednodušit.

Pro podání Přehledu tímto způsobem je potřeba se zaregistrovat v Moje VZP. Následné vyplňování formuláře je už velmi intuitivní. Interaktivní formulář doplní všechny údaje, které VZP o podnikateli zná. Podnikatel pouze uvede informace, které pojišťovna nezná, tzn. ve většině případů pouze příjmy a výdaje za daný rok. Formulář za klienta také sám spočítá pojistné a případný přeplatek nebo nedoplatek na pojistném. Formulář lze vyplnit na počítači, tabletu či mobilu po zadání webové adresy moje.vzp.cz do prohlížeče.

Samotné zpracování je pak plně automatické a odpověď s výsledkem zpracování je elektronicky doručena zpět do Moje VZP většinou v řádech minut. V případě, že by se v Přehledu vyskytly chyby, je podnikatel informován přímo v Moje VZP. Přehled může podnikatel podat za sebe, ale také za zastupovanou osobu, kterou zastupuje na základě plné moci.

Důležité termíny pro podání Přehledu

Pro osoby samostatně výdělečně činné, které nemají povinnost podávat daňové přiznání, je termín pro podání Přehledu za rok 2019 nejpozději 8. dubna 2020.

Termín pro podání Přehledu o příjmech a výdajích osob samostatně výdělečně činných se odvíjí od lhůty pro podání daňového přiznání. Podnikatelé, kteří mají povinnost podávat daňové přiznání, musí zdravotní pojišťovně podat Přehled za rok 2019 nejpozději 4. května 2020 (daňové přiznání do 1. 4. 2020).

V případě, že podnikateli zpracovává daňové přiznání daňový poradce, je pro něj nejzazším termínem pro předložení Přehledu až 3. srpna 2020 (daňové přiznání do 1. 7. 2020). Své zdravotní pojišťovně ale musí nejpozději do 30. dubna 2020 doložit skutečnost, že využije služeb daňového poradce.

Přehled je taktéž možné doručit osobně na některou z více než 190 poboček VZP. Dalším způsobem je zaslání poštou na adresu VZP ČR, P. O. Box 111, 586 11 Jihlava. Elektronicky je také možné podat Přehled přes VZP Point. V neposlední řadě lze Přehled zaslat prostřednictvím datové schránky.

Osoby samostatně výdělečně činné mají povinnost předložit Přehled všem zdravotním pojišťovnám, u kterých byly pojištěny v období, za které Přehled podávají. Webovou aplikaci mohou pro podání Přehledu využít jen OSVČ, které byly u VZP pojištěny po celý kalendářní rok 2019.

Vlastimil Sršeň
tiskový mluvčí