Nové verze datového rozhraní

29. 6. 2018

Dovolujeme si vás upozornit, že byla vydána nová verze datového rozhraní 6.2.36 platná od 1. 7. 2018.

Ilustrační obrázek

Změna DR se týká rozšíření položky VBOD (Body za výkon – nepovinný údaj) na dokladech 01, 01s, 02, 02s a 37, pro které je vyhlášeno tříměsíční přechodné období (do 30. 9. 2018). Dále se změna DR týká doplnění položky ZRL (jméno schvalujícího RL) na dokladu 21 a úpravy některých položek na poukazu 12.

Pro doklady 01, 01s, 02, 02s a 37 bude v rámci tříměsíčního přechodného období pro vykazování dávek možné použít od 1. 7. 2018 do 30. 9. 2018 verzi DR 6.2.35 i 6.2.36, pro vykazování dávek od 1. 10. 2018 pouze verzi 6.2.36 nebo vyšší. Pro vykazování všech ostatních dávek dokladů je nutné použít od 1. 7. 2018 verzi DR 6.2.36K 30. 6. 2018 skončilo přechodné období pro verzi DR 6.2.32, které platilo pro vykazování dávek poukazu 12. Pro vykazování dávek poukazu 12 od 1. 7. 2018 je potřeba také použít verzi DR 6. 2. 36.