Nové verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 11. 2020, 4. 11. 2020, 1. 12. 2020, 4. 12. 2020, 5. 12. 2020, 16. 12. 2020 a 19. 12. 2020

16. 12. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nových verzí číselníku VYKONY (verze 01262 s platností od 1. 11. 2020, verze 01263 s platností od 4. 11. 2020, verze 01264 s platností od 1. 12. 2020, verze 01265 s platností od 4. 12. 2020, verze 01266 s platností od 5. 12. 2020, verze 01267 s platností od 16. 12. 2020 a verze 01268 s platností od 19. 12. 2020), které nahrazují předchozí verze od 1. 11. 2020 a 1. 12. 2020.

Ilustrační obrázek

Verze číselníku byly upraveny v souvislosti s termíny stanovenými v mimořádných opatřeních MZ ČR. Došlo k následujícím změnám:

  • Verze 01262 od 1. 11. 2020 - odebrání VZP výkonů 99946 a 99947 dle Č. j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN (resp. MZDR 47828/2020-3/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-2/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-5/MIN/KAN)
  • Verze 01263 od 4. 11. 2020 - zařazení VZP výkonů 99946 a 99947 dle Č. j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN a Č. j.: MZDR 47828/2020-7/MIN/KAN, MZDR 47828/2020-8/MIN/KAN
  • Verze 01264 od 1. 12. 2020 - odebrání VZP výkonu 99948 dle Č. j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN a zařazení nového VZP výkonu 01306
  • Verze 01265 od 4. 12. 2020 - zařazení VZP výkonu 99948 dle Č. j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN
  • Verze 01266 od 5. 12. 2020 - odebrání VZP výkonu 99946 dle Č. j.: MZDR 47828/2020-6/MIN/KAN
  • Verze 01267 od 16. 12. 2020 - zařazení VZP výkonu 99949 dle Č. j.: MZDR 47828/2020-10/MIN/KAN
  • Verze 01268 od 19. 12. 2020 - odebrání VZP výkonu 99948 dle Č. j.: MZDR 53806/2020-1/MIN/KAN