Nové verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 1. 2020, 1. 2. 2020 a 1. 3. 2020

1. 4. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nových verzí číselníku VYKONY (verze 01234 s platností od 1. 1. 2020, verze 01235 s platností od 1. 2. 2020 a verze 01236 s platností od 1. 3. 2020), které nahrazují předchozí verze.

Ilustrační obrázek

Ve všech verzích došlo k aktualizaci OD 00031, 00032 a 00040. Ve verzi 01236 s platností od 1. 3. 2020 dále došlo k zařazení nového VZP výkonu 00939.