Nová verze DR, přechodné období, VZP kontrol verze 1.33

5. 12. 2014

Dovolujeme si Vás upozornit na změnu verze datového rozhraní vyplňovanou v úvodní větě dávky – nová verze DR je 6.2.29, platí od 1.1.2015 (viz Časový sled verzí datového rozhraní) a je stejná pro všechny druhy dokladů / typy dávek. Změna DR se týká dokladu 14 (dávky typu 14). VZP v této souvislosti vyhlašuje přechodné období od 1. 1. 2015 do 31. 3. 2015.

Zároveň si Vás dovolujeme upozornit na vydání nové verze kontrolního programu VZP kontrol 1.33.  Oproti předchozí verzi kontrolního programu zde došlo ke změně doplnění definic pro číslo verze DR 6.2.29 (souvisí se změnou DR dokladu 14 – Poukaz na foniatrickou pomůcku  - viz Doplněk č. 29 DR). Uživatelé Portálu VZP si mohou stáhnout novou verzi programu přímo z Portálu. Ostatní smluvní partneři VZP si mohou nechat nový VZP kontrol 1.33 nakopírovat na své paměťové médium na libovolném kontaktním místě VZP.

Vzhledem ke změnám ve vybírání regulačních poplatků za některé poskytnuté hrazené služby či za výdej léku na recept připravuje VZP dodatečné změny datového rozhraní dokladu 10 – Recept a novou verzi programu VZP kontrol, které budou platné od 1. 1. 2015.  Verze datového rozhraní zůstane 6.2.29. Na vydání změn i nového programu VZP kontrol upozorníme aktualitou.