Nová verze číselníku zdravotních výkonů od 1. 1. 2019

31. 1. 2019

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKONY s platností od 1. 1. 2019.

Ilustrační obrázek

Verze 01202 opravuje chybu v SZV 2019 u výkonu 76217, kde byl nesprávně povolen pouze atribut ZUM a nikoliv ZUM i ZULP, a upravuje popisy vybraných stomatologických výkonů. Dále tato aktualizace upravuje atributy pěti výkonů IVF a zavádí v platnost dva nové IVF výkony.