Nová verze číselníku frekvenčních omezení výkonů od 1. 1. 2020

13. 1. 2020

Dovolujeme si vás upozornit na vydání nové verze číselníku VYKFROM s platností od 1. 1. 2020.

Ilustrační obrázek

Ve verzi 00102 došlo k promítnutí změn provedených vyhláškou č. 269/2019 Sb. pro rok 2020 a aktualizaci výkonu 71511.