Nová funkcionalita ve VZP Pointu

22. 5. 2018

Spouštíme novou funkcionalitu VZP Pointu, která umožní uživatelům zastupujícím poskytovatele aktivaci tzv. Denních přehledů. Jedná se o notifikační e-maily, které budou informovat o veškerých zprávách (např. Protokol o zpracování dávek, Rekapitulace nároku na kapitační platbu za měsíc, Finanční vypořádání regulačních omezení a navýšení úhrady za rok) obdržených do Schránky VZP Pointu za předchozí den. Ve výchozím nastavení nebude tato funkcionalita aktivní, případnou aktivaci si provede sám uživatel ve VZP Pointu. Pozdější změna nastavení aktivace/deaktivace uživatelem je samozřejmě také možná.

Ilustrační obrázek

Abychom byli schopni garantovat bezproblémové fungování této funkcionality, přistoupili jsme nejprve k regionálně omezenému pilotnímu provozu, do kterého byli vybráni především uživatelé, kteří zastupují kapitačně hrazené praktické lékaře z Prahy. Po ukončení pilotu předpokládáme celorepublikové rozšíření této funkcionality na všechny uživatele na VZP Pointu.  

Aktivaci lze od 17. 5. 2018 provést na adrese point.vzp.cz/settings. Od následujícího dne tak v případě doručení alespoň jedné zprávy do Schránky subjektu, který zastupujete, obdržíte Denní přehled na svůj e-mail. Pokud na uvedené adrese nemáte možnost aktivace Denních přehledů přístupnou, nebyli jste dosud do pilotu zařazeni.

Doufáme, že Denní přehledy napomohou ke zkvalitnění a zrychlení komunikace s našimi partnery.