Nezanedbávejte své ledviny, nabádá klienty VZP a poukazuje na důležitost preventivních prohlídek

 8. 3. 2023 | Tiskové zprávy

Ledviny nebolí, proto je nutné je preventivně kontrolovat. Čím dříve je nemoc ledvin diagnostikovaná, tím jednodušší je následná léčba a snižuje se i potenciální riziko přidružených nemocí. Začínající nemoc ledvin může pomoct odhalit i prohlídka u praktického lékaře, pokud zde vznikne podezření na onemocnění, je pacient předán do urologické anebo nefrologické péče. Zprávu vydává VZP u příležitosti připomenutí Světového dne ledvin, který připadá na 9. března 2023.

Prevence

V rámci preventivní prohlídky u praktického lékaře se provádí základní vyšetření moči pomocí testačních papírků každé dva roky. U pacientů starších padesáti let zejména s diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi (tedy s chorobami, které mohou nepříznivě ovlivňovat funkci ledvin), případně s nepříznivou rodinnou anamnézou, by mělo být každé čtyři roky provedeno také laboratorní vyšetření funkce ledvin. Takových vyšetření VZP ve věkové kategorii 50+ za rok 2022 uhradila víc než 580 tisíc.

Klienti VZP ve věku 50+ u nichž lékař indikoval laboratorní vyšetření ledvin

 

Pojištěnci s laboratorním vyšetřením ledvin

 

Muži

Ženy

Celkem

2020

216 414

244 041

460 455

2021

255 541

297 773

553 314

2022

268 166

312 541

580 707


Dialýza

Pokud dojde k selhávání činnosti ledvin, je životně důležité jejich funkci nahradit dialýzou. VZP ji v loňském roce hradila téměř 6 000 svých klientů, kteří podstupovat dialýzu buď v dialyzačním středisku (tzv. hemodialýzu, kdy je krev filtrována mimo tělo), nebo dialýzu v domácím prostředí. Průměrné náklady za péči o jednoho klienta na dialýze představují zhruba 613 tisíc Kč, v součtu tak pojišťovna uhradila víc než 3,5 miliardy korun.

Počet pacientů na dialýze z důvodu chronického selhání ledvin

 

Pojištěnci na dialýze

 

Počet pacientů

Náklady v tis. Kč*

Průměrné náklady v tis. Kč

2020

6 071

3 415 956

563

2021

5 935

3 131 747

528

2022

5 883

3 574 199

613

* jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů


Transplantace

První úspěšná transplantace ledviny byla na území tehdejšího Československa provedena 21. 3. 1966 v pražském Ústavu klinické a experimentální chirurgie (dnešní IKEM), dnes jde už o poměrně rutinní zákrok s vysokou úspěšností. K transplantaci ledviny se přistupuje zejména při dlouhodobém ledvinovém selhání, kdy orgán ztrácí svoji filtrační schopnost. Ročně se v České republice provede kolem 500 transplantací. Vloni byla transplantace ledvin provedena u 266 klientů VZP, náklady na tuto péči činily víc než 151 mil. Kč. Pro pacienty má ale přínos nevyčíslitelný – dožívají se výrazně vyššího věku než s dialýzou, jejich život je o poznání kvalitnější, odpadá mj. také nutnost trávit až několikrát týdně čas na dialýze. 

Počet transplantací ledvin a náklady

 

Transplantace ledvin

 

Počet pacientů

Náklady v tis. Kč*

Průměrné náklady v tis. Kč

2020

255

179 675

705

2021

255

174 834

686

2022

266

151 236

569

* jen vybrané dialyzační výkony včetně ZUM, ZULP, bez dopravních výkonů

Jak pečovat o svoje ledviny?

Samozřejmostí je zdravý životní styl. Doporučuje se sportovat, stravovat se kvalitně a vyváženě, nepřesolovat pokrmy a dodržovat dostatečný pitný režim. Ledvinám nevyhovuje kouření, pití alkoholu a také přemíra užívání volně prodejných analgetik. Důležité je docházet na pravidelné preventivní prohlídky, při nichž se kontroluje tlak, krevní cukry a tuky a moč. Jen tak se může včas odhalit problém, který může mít za následek nesprávnou funkci ledvin.

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí