Nemocní s poruchami srážlivosti krve stáli loni VZP v průměru 113 tisíc

12. 4. 2017

Patří k nejdražším onemocněním vůbec. Průměrné náklady na péči o jednoho nemocného rok od roku rostou a loni se vyšplhaly už na 113 tisíc korun. Celkově VZP zaplatila v uplynulém roce za léčbu hemofilie a některých dalších poruch srážlivosti krve více než 578 milionů. Za tři roky stouply náklady skoro o 70 milionů korun, což je nárůst o 13,56 %. Pojišťovna tato data zveřejňuje při příležitosti pondělního Světového dne hemofilie.

Ilustrační obrázek

Průměrné roční náklady 113 tisíc korun na léčbu jednoho pacienta s poruchami srážlivosti krve představují více než čtyřnásobek částky, kterou si v průměru vyžádala péče o každého pojištěnce VZP (loni 25 807 Kč). Hemofilií a dalšími příbuznými poruchami přitom trpělo 5 123 klientů největší tuzemské pojišťovny.

Vývoj průměrných nákladů na léčbu za poslední tři roky

  Rok 2014 Rok 2015 Rok 2016 Nárůst v Kč Nárůst v %
Průměrné náklady v Kč 98 900 111 200 113 000 + 14 100 Kč +14,26 %

U některých hemofiliků se cena roční léčby tradičně šplhá na desítky milionů korun. Pacientem, za jehož léčbu VZP zatím zaplatila v jednom roce vůbec nejvíce peněz, se stal muž z Plzeňského kraje. Péče o něj přišla na bezmála 56 milionů korun. Za muže ze středních Čech trpícího obdobnou nemocí zaplatila VZP ve dvou po sobě následujících letech dohromady dokonce téměř 100 milionů.

Nejvíce nemocných s poruchami srážlivosti krve evidovala loni VZP na jižní Moravě, ve Zlínském kraji a v Praze.

Průměrné náklady na péči se v regionech výrazně liší, což má ovšem jednoduché vysvětlení. U vážnějších případů často vede zhoršení stavu pacienta k tomu, že dočasně potřebuje výrazně větší množství drahého léčivého přípravku. Péče o takového klienta, která do té doby stála řádově stovky tisíc, se tak může obratem vyšplhat na miliony či dokonce desítky milionů. Při relativně malém počtu hemofiliků pak stačí, aby se takto zhoupl stav jen několika z nich, a celkové i průměrné náklady v regionech to viditelně rozkolísá.

Počet nemocných a náklady na péči v jednotlivých regionech

  Počet pacientů Náklady celkem v Kč Průměrné náklady v Kč
Praha    663   92 727 000 139 900
Středočeský kraj    449   76 992 000 171 500
Jihočeský kraj    272   42 747 000 157 200
Plzeňský kraj    163   53 432 000 327 800
Karlovarský kraj      90   10 567 000 117 400
Ústecký kraj    247   25 497 000 103 200
Liberecký kraj    292   22 693 000   77 700
Královéhradecký kraj    149   17 356 000 116 500
Pardubický kraj    255   31 230 000 122 500
Kraj Vysočina    283   29 538 000 104 400
Jihomoravský kraj    961 104 166 000 108 400
Olomoucký kraj    190   22 824 000 120 100
Moravskoslezský kraj    286   32 792 000 114 700
Zlínský kraj    823   16 148 000   19 600
CELKEM 5 123 578 709 000 113 000

Hemofilie je dědičné onemocnění. V krvi hemofiliků je nedostatek srážecího faktoru. Léčba spočívá v jeho dodávání přímo do krve. Podle závažnosti se hemofilie rozděluje do tří skupin. Lidé s lehkou hemofilií např. déle krvácejí po operacích či úrazech. U pacientů se středním stupněm nemoci může docházet ke spontánnímu krvácení a často krvácejí již po nepatrném poranění. Těžcí hemofilici pak často trpí spontánním krvácením do kloubů (zejména do kolen, loktů a kotníků) a při nedostatečné léčbě jim hrozí trvalé poškození kloubů a invalidita.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí