Navýšení úhrady za účast na službách LPS v roce 2019

19. 12. 2019

Do 31. 3. 2020 musí poskytovatelé v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost doložit pojišťovně svůj nárok na navýšení úhrady za účast na službách lékařské pohotovostní služby v roce 2019.

Ilustrační obrázek

V souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2019 (č. 201/2018 Sb.) bude úhrada navýšena poskytovateli v oboru všeobecného praktického lékařství a praktického lékařství pro děti a dorost, který do 31. 3. 2020 předloží zdravotní pojišťovně za hodnocené období potvrzení poskytovatele, který zajišťuje lékařskou pohotovostní službu, že se prostřednictvím lékařů, kteří u něj působí jako nositelé výkonů odbornosti 001 nebo 002 podle seznamu výkonů, účastnil alespoň 10 služeb v rámci lékařské pohotovostní služby podle § 110 zákona č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování. Za LPS se přitom považuje služba ve všední den, či ve dnech pracovního volna, která je poskytována mimo pravidelnou ordinační dobu. Nehledě na počet hodin LPS se vždy v jeden den bude jednat o jednu službu.

Navýšení bude ze strany VZP realizováno výhradně u poskytovatelů, kteří měli v roce 2019 platnou smlouvu s VZP a jsou hrazeni kombinovanou kapitačně výkonovou platbou. Pro realizaci navýšení je rozhodující, že lékař doloží potvrzení, že se zúčastnil 10 služeb LPS, kterou organizuje kraj, tj. u poskytovatele LPS, který má na poskytování LPS uzavřenou smlouvu s krajem, resp. je organizací LPS pověřen. Není rozhodující, v jaké formě lékař LPS sloužil (zda ve vlastní ordinaci, či na základě smlouvy s jiným poskytovatelem zdravotních služeb).

Více informací najdete v podrobném článku v Informacích pro praxi.