Naši klienti se nemusí bát, VZP jim péči zajistí

16. 10. 2013

Klienti VZP nemají důvod k obavám ze zhoršování kvality či dostupnosti zdravotní péče.

Vzhledem k množícím se katastrofickým scénářům, které se ohledně situace ve zdravotnictví v poslední době valí z nejrůznějších zdrojů, považuje VZP za nutné všech svých šest milionů klientů uklidnit a ubezpečit, že nic takového nehrozí.

VZP si je jako nejsilnější zdravotní pojišťovna v ČR vědoma, že ekonomická situace některých zdravotnických zařízení je zejména před koncem roku problematická. Nicméně VZP může s čistým svědomím prohlásit, že všem zdravotnickým zařízením, s nimiž má uzavřenou smlouvu, řádně platí za veškerou nasmlouvanou péči.

Platby jsou odesílány v naprosté většině případů v termínu splatnosti, případně ještě s několikadenním předstihem. Ve srovnání s ostatními zdravotními pojišťovnami platí VZP nemocnicím za stejnou péči vyšší částky, a je tak de facto hlavním pilířem, který zajišťuje fungování akutní lůžkové péče v tuzemsku.

Za první pololetí roku 2013 zaregistrovala VZP celkem devět stížností pacientů na dlouhé čekací lhůty. Všechny takové případy velice vážně prověřuje a následně řeší. Pokud má jakýkoli klient VZP problém s dostupností péče, nechť neváhá a ihned se obrátí na nejbližší pobočku pojišťovny. VZP je připravena velmi intenzivně jednat s nemocnicemi a zařídit, aby každý klient dostal péči v takovém termínu a v takové kvalitě, na jakou má nárok.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí