Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2014

30. 1. 2014

Upozorňujeme smluvní poskytovatele zdravotních služeb na vydání aktualizované verze Metodiky provádění pravidelného očkování.

Metodika provádění pravidelného očkování v roce 2014 upravuje způsob zajištění a proces provádění pravidelných povinných plošných očkování, včetně očkování určeného jen pro některé rizikové skupiny obyvatel – pojištěnců. Metodika je zpracována na základě jednání mezi zdravotními pojišťovnami a zástupci PL a PLDD. Je určena pro smluvní poskytovatele zdravotních služeb i zdravotní pojišťovny.

Plné znění aktuální verze této metodiky včetně přílohy, kterou je formulář pro vykazování potřebných údajů do clearingového centra, najdete v Informacích pro praxi.