Memorandum upravilo ochranu práv uživatelů Elektronických zdravotních knížek

28. 7. 2016

Všeobecná zdravotní pojišťovna a nový většinový vlastník někdejší společnosti IZIP, a.s. (nyní ZDRAVEL, a.s.) udělali ve středu významný krok týkající se klientů pojišťovny, kteří v minulosti svěřili svá osobní data do projektu Elektronických zdravotních knížek. Obě strany podepsaly memorandum, které potvrzuje ochranu osobních údajů klientů.

Ilustrační obrázek

„Předmětem memoranda je zejména deklarace zajišťující uživatelům zdravotních knížek práva k jejich osobním údajům, které jsou v nich obsaženy. Součástí memoranda je rovněž obnovení přístupu pojištěnců k jejich datům v elektronických knížkách a ochrana těchto osobních údajů proti jejich zneužití. Konstruktivní přístup nového většinového vlastníka nám umožnil učinit pomyslnou tečku za zpochybňovaným projektem a budeme jen rádi, pokud nakonec bude mít pro naše klienty pozitivní výstup,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

Předseda představenstva ZDRAVEL Jan Petřík k tomu dodává: „Jsme rádi, že klienti Elektronických zdravotních knížek, kteří si dlouhá léta shromažďovali svá zdravotní data, k nim mohou opět přistupovat a být tak lépe informováni o svém zdraví. Dobré vztahy s VZP jsou naší prioritou, takže podpis memoranda považujeme za skvělou zprávu pro všechny.“

Z memoranda nevyplývají pro VZP žádné finanční závazky a jeho podpisem se nezavázala ani k jakékoliv podpoře či exkluzivnímu využívání produktů společnosti ZDRAVEL, a.s. Memorandum rovněž nijak nezasahuje do stávající majetkové struktury společnosti Zdravel, a.s., ani ji do budoucna nijak neomezuje. VZP zůstává minoritním 5% akcionářem a má svého zástupce v dozorčí radě.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí

Ing. Michal Uryč
mediální zástupce ZDRAVEL, a.s.
tel.: 603 939 285

Související články