Léčba dětí, které mají problémy s alkoholem a drogami, stála VZP přes 19 milionů

25. 6. 2019

Ilustrační obrázek

Každý rok se s koncem školy a začátkem prázdnin opakují případy dětí, které strážníci, policisté či záchranka sbírají opilé v ulicích. Bohužel to ale není jen problém závěru školního roku – klientů VZP, kterým ještě nebylo 18 let, ale už se u nich projevily duševní poruchy způsobené užíváním návykových látek, registruje pojišťovna každoročně kolem 1 200–1 300.

Za péči o mladé alkoholiky a toxikomany zaplatila loni nejsilnější zdravotní pojišťovna 19,1 milionu korun. Je to historicky nejvyšší částka. VZP na tato alarmující data upozorňuje při příležitosti Mezinárodního dne proti zneužívání drog a nezákonnému obchodování s nimi, který připadá na středu 26. června.

Počty klientů VZP mladších 18 let, kteří byli léčeni kvůli návykovým látkám

 

Rok 2014

Rok 2015

Rok 2016

Rok 2017

Rok 2018

Počet pacientů

1 325

1 267

1 194

1 272

1 371

Náklady v Kč

15 499 171

15 231 536

14 153 517

14 509 611

19 153 615

Více než 52 % dětí, které byly loni léčeny kvůli užívání návykových látek, mělo problémy s alkoholem. U zbývajících však do hry vstoupily jiné omamné látky. V 264 případech šlo o kombinaci více drog, 216 případů měl na svědomí pervitin a 193 kanabinoidy.

Jaké návykové látky loni přivedly k lékaři klienty VZP mladší 18 let

 

Počet pacientů

Náklady v Kč

Alkohol

757

5 721 886

Opioidy

  29

   159 324

Kanabinoidy

193

2 215 402

Sedativa nebo hypnotika

  98

   653 971

Kokain

    2

        4 230

Jiná stimulancia (pervitin)

216

5 650 224

Halucinogeny

  19

   165 120

Tabák

    7

     17 872

Prchavé látky

  19

     85 075

Kombinace drog

264

4 480 511

Celkem

1 371*

19 153 615

*Jde o počet pojištěnců, nikoliv o součet všech řádek – někteří měli problém s více návykovými látkami

Náklady na léčbu přesahující 19 milionů korun zahrnují pouze péči přímo související s duševními poruchami způsobenými užíváním návykových látek. Další, s největší pravděpodobností výrazně vyšší částky, bude pojišťovna muset vydat za léčbu zdravotních problémů, které s alkoholismem a toxikománií souvisejí. Omamné látky v různé míře poškozují většinu orgánů v lidském těle a je jen otázkou míry a času, kdy a jak se u závislých osob obtíže projeví.

Mgr. Oldřich Tichý, MBA
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí