Koronární stenty - oznámení návrhu nového členění

22. 12. 2017

Dovolujeme si Vás informovat o přípravě nového návrhu členění koronárních stentů do Úhradového katalogu VZP – ZP ve spolupráci s Českou asociací intervenční kardiologie.

Ilustrační obrázek

S ohledem na potřebu aktualizace stávajících kategorií bylo přistoupeno k novému návrhu členění (tzv. kategorií), které jsou uvedeny v následující tabulce:

Kategorie Název kategorie
78001 Kategorie BMS (Bare metal Stents)
78002 DES s trvalým polymerem
78003 DES s biodegradabilním polymerem
78004 DES bez polymeru
78005 Biodegradabilní stent
78006 Stent pro speciální indikace (stentgraft, bifurkační stent, samoexpandibilní stent)
78007 DES s možným zkrácením trvání protidestičkové léčby na 1 měsíc

Dovolujeme si upozornit, že do 12. 1. 2018 je možné zasílat připomínky k začlenění produktů do jednotlivých kategorií. Nové rozčlenění je uvedeno zde.

Své případné připomínky zasílejte na e-mail: zuzana.tichackova@vzp.cz a v kopii na e-mail adela.micanova@vzp.cz.

 VZP ČR