Komise vybrala 58 hůře dostupných lékáren, které dostanou bonifikaci až 600 tisíc korun

1. 3. 2019

Ilustrační obrázek

O bonifikaci požádalo celkem 106 poskytovatelů lékárenské péče pro 113 provozoven. Komise pod vedením VZP vybrala celkem 58 lékáren (56 poskytovatelů), které splňují předem nastavená a zveřejněná kritéria (seznam lékáren zde). Tyto provozovny se letos dočkají uvedené finanční podpory, o kterou se podělí zdravotní pojišťovny dle toho, jaký je poměr jejich klientů v daném kraji. Jednotlivé zdravotní pojišťovny také samy osloví lékárny, které při výběru uspěly, a domluví s nimi další postup – není nutné, aby se provozovatelé lékáren snažili pojišťovny kontaktovat.

„Jde o další krok, který usnadní lidem přístup ke zdravotní péči. Jsem velmi rád, že jsme našli funkční nástroj, jak podpořit dostupnost lékárenské péče i v hůře dostupných oblastech,“ uvedl předseda komise David Šmehlík. Kromě něj se na výběru podíleli i zástupci dalších zdravotních pojišťoven.

Lékárny, které o bonifikaci požádaly, ale podle komise nesplňují nastavená kritéria, mohou podat námitku do poloviny března (seznam lékáren zde). Komise se pak znovu sejde a provede druhé kolo hodnocení.

Kritéria pro přiznání bonifikace byla dohodnuta již v polovině prosince na jednání, jehož se kromě zástupců pojišťoven zúčastnili i zástupci lékárníků. Bonifikována může být jen lékárna, která je jediná v obci, dojezdová doba k nejbližší další lékárně je více než 10 minut, lékárna vydala za rok 2018 méně než 28 tisíc balení léčiv na recept hrazených z veřejného zdravotního pojištění a má smlouvu se zdravotními pojišťovnami.

Pro letošní rok bylo na bonifikaci vyčleněno 48 milionů korun s tím, že bonifikováno bude maximálně 80 lékáren.

Protokol z jednání komise zde.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí