Klienti VZP mohou letos na příspěvcích čerpat přes 700 mil. korun

 1. 2. 2021 | Tiskové zprávy

Praha, 1. únor 2021 – Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky letos připravila v rámci preventivních programů pro své klienty téměř ¾ miliardy korun. „Jakkoli jsme v systému zdravotního pojištění museli zohlednit zvýšené náklady způsobené pandemií, považuji za velmi dobrou zprávu, že se nám i přesto podařilo navýšit prostředky na preventivní programy pro naše pojištěnce. Ve srovnání s rokem 2020 jde v oblasti příspěvků z fondu prevence meziročně o téměř devítiprocentní nárůst (8,8 %), což je pro rok 2021 v absolutním vyjádření 710 milionů korun.“ Uvedl to náměstek ředitele VZP ČR pro oblast služeb klientům Ivan Duškov. Všeobecná zdravotní pojišťovna tak zahájila nové období pro podávání žádostí o příspěvky z fondu prevence pro rok 2021.

Struktura našich klientských programů je pro letošní rok orientována především s ohledem na jejich medicínský přínos, a to jak v oblasti prevence, tak i při vzdělávání a výchově ke zdravému životnímu stylu. Jednotlivé klientské programy a jejich dílčí projekty jsou pak odrazem strategického rámce rozvoje péče o zdraví v České republice do roku 2030, který schválila vláda České republiky v loňském roce,“ dodává náměstek ředitele Všeobecné zdravotní pojišťovny Ivan Duškov. Nabídka příspěvků z fondu prevence Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky je definována jako kompenzace finančních nákladů, které klient VZP ČR vynaloží v souvislosti s absolvováním aktivit prevence nad rámec hrazených zdravotních služeb. Všechny programy a dílčí projekty jsou přitom za strany Všeobecné zdravotní pojišťovny posuzovány nejen z hlediska efektivity a účelnosti, ale také z pohledu hospodárnosti vynaložených finančních prostředků.

Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky nabízí celkem 25 typů příspěvků a při jejich nastavování, byly zohledněny jak náměty klientů, tak i odborných společností. „Věřím, že i do budoucna přetrvá zájem našich klientů o příspěvky, které jsou orientovány na očkování, nebo pro maminky a miminka, případně, že naši pojištěnci využijí i zcela nové příspěvky, které zavádíme. Jako příklady mohu uvést zdravotnické prostředky na radiační terapii, nebo příspěvek na psychosociální podporu,“ uzavírá Ivan Duškov.

Podrobnosti o jednotlivých výhodách a příspěvcích pro klienty Všeobecné zdravotní pojišťovny České republiky najdete na internetových stránkách VZP ČR.

Milan Řepka
mluvčí společnosti