Každý druhý klient VZP starší 50 let podstoupil v loňském roce laboratorní vyšetření ledvin

 9. 3. 2022 | Tiskové zprávy

V loňském roce absolvovalo preventivní vyšetření u svého praktického lékaře přes 667 tisíc klientů VZP ČR starších 50 let, což je o zhruba 87 tisíc víc než v roce 2020, kdy svět začala sužovat pandemie covid-19. Z toho 553 tisíc, tj. 83 % podstoupilo laboratorní vyšetření moči. Data vydává Všeobecná zdravotní pojišťovna v souvislosti s připomenutím Světového dne ledvin s podtitulem „Zdraví ledvin pro všechny“, který letos připadá na 10. března.

Klienti VZP ve věku 50+, kteří absolvovali preventivní prohlídku a u nichž lékař indikoval laboratorní vyšetření moči

 

Pojištěnci s provedenou preventivní prohlídkou

Pojištěnci s laboratorním vyšetřením moči

Podíl pojištěnců s vyšetřením moči

 

Muži

Ženy

Celkem

Muži

Ženy

Celkem

 

2017

299 881

350 607

650 488

230 572

274 305

504 877

77, 6 %

2018

311 479

359 011

670 490

242 138

282 955

525 093

78,3 %

2019

314 254

363 917

678 171

250 230

293 183

543 413

80,1 %

2020

274 343

306 457

580 800

216 414

244 041

460 455

79,3 %

2021

310 446

356 560

667 006

255 541

297 773

553 314

83 %

Součástí preventivních prohlídek u praktického lékaře je od října 2016 také vyšetření funkce ledvin (laboratorní vyšetření sérového kreatininu a odhad glomerulární filtrace) u lidí starších 50 let trpících diabetem, hypertenzí nebo kardiovaskulárními komplikacemi, a to ve čtyřletých intervalech. K laboratornímu vyšetření sérového kreatininu je nutný vzorek krve získaný z odběru na paži. Koncentrace kreatininu v séru slouží jako ukazatel funkce ledvin.

Podle České nadace pro nemoci ledvin mezi nejčastější projevy, které mohou souviset s onemocněním ledvin, patří např. přítomnost krve v moči, změna barvy moči, zadržování tekutin v těle (otoky obličeje a očních víček), časté močení (zejména v noci), svalové křeče, změna barvy kůže atd.

Při vážných zdravotních komplikacích, kdy ledviny začnou selhávat či přestanou plnit svou činnost, je životně nutné jejich funkci nahradit. K tomu je určena dialýza nebo pak transplantace. Dialýza se provátí buď v dialyzačním středisku, anebo ve vlastním sociálním zařízení.

Počet pacientů, kteří docházeli na dialýzu, a náklady na jejich péči v roce 2021

Vlastní sociální prostředí

Dialyzační středisko

Počet pacientů

Náklady v tis. Kč

Průměrné náklady v tis. Kč

Počet pacientů

Náklady v tis. Kč

Průměrné náklady v tis. Kč

344

231 770

674

5 726

2 899 977

506

Transplantace ledvin se těší celkově vysoké úspěšnosti a přínosy jsou nesmírné. Nejen že prodlužuje pacientův život, ale zlepšuje i jeho kvalitu, protože odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, na kterou se musí často dojíždět. V loňském roce byla provedena transplantace ledvin u 225 klientů VZP ČR.

Jak správně pečovat o ledviny? Samozřejmostí je zdravý životní styl. Doporučuje se sportovat, stravovat se kvalitně a vyváženě, nepřesolovat pokrmy a dodržovat dostatečný pitný režim. Ledvinám nevyhovuje kouření, pití alkoholu a také přemíra užívání volně prodejných analgetik. Důležité je docházet na pravidelné preventivní prohlídky, při nichž se kontroluje tlak, krevní cukry a tuky a moč. Jen tak se může včas odhalit problém, který může mít za následek nesprávnou funkci ledvin.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí