Kabátek: Dceřiná společnost PVZP se prosazuje v oblasti pojištění majetku i odpovědnosti poskytovatelů

 25. 10. 2017 | Z médií

Pojišťovna VZP, a. s. neboli zkráceně „PVZP“ je komerční pojišťovna, která byla zpočátku zaměřena pouze na cestovní pojištění a zdravotní pojištění cizinců. Její záběr se ale postupně rozšiřuje na oblast, která je pro poskytovatele zdravotní péče životně důležitá. „Pojišťovna VZP, a. s. si za dobu své existence vybudovala poměrně dobrou pověst a na trhu začíná, ač stále jako malá pojišťovna, hrát významnou roli. Díky silnému jménu a zázemí mateřské VZP ČR se jí daří pronikat do oblasti pojištění majetku a odpovědnosti poskytovatelů zdravotnických zařízení. Přál bych si, aby se v budoucnu PVZP stalo volbou čísla jedna pro pojištění poskytovatelů zdravotnických zařízení včetně lékařů a zdravotnického personálu,“ uvedl pro Zdravotnický deník ředitel Všeobecné zdravotní pojišťovny Zdeněk Kabátek. A protože nedávno byla za své aktivity PVZP pochválena i správní radou VZP, zajímali jsme se o to, co vlastně nejen zdravotnickým zařízením, ale přímo jednotlivým lékařům v oblasti pojištění nabízí.

Částky, které žádají po zdravotnických zařízeních právníci poškozených pacientů, prudce rostou. V nemocnicích se již pohybují v miliónech korun, ale nahoru jdou i v případě jednotlivých soukromých lékařů. Letos jeden takový případ řešil dokonce už i Ústavní soud. Pacientka žalovala zubního lékaře a domáhala se odškodnění za bolestné a za ztížení společenského uplatnění v důsledku ošetření jejího zubu, při němž došlo k poranění a následnému poškození části trojklanného nervu. Městský soud v Brně jí přiznal celkem 780 300 korun. Částku snížil odvolací Krajský soud v Brně na 157 800 korun a toto rozhodnutí následně potvrdil i Nejvyšší soud. Jenže nyní pacientka uspěla se stížností u Ústavního soudu, který uznal její stížnost důvodnou. Už téměř 160 tisíc korun je pro malou ordinaci citelný zásah, co pak teprve tři čtvrtě miliónu!

Jedna smlouva, jedna služba

Zákon o zdravotních službách ukládá každému poskytovateli zdravotních služeb povinnost uzavřít a po celou dobu poskytování těchto služeb udržovat v platnosti pojistnou smlouvu o pojištění své odpovědnosti za škodu způsobenou v souvislosti s poskytováním zdravotních služeb. Podívali jsme se proto na produkt Pojištění majetku a odpovědnosti zdravotnických zařízení Smluvní lékař od PVZP, který slibuje komplexní řešení pro každou ordinaci. Jeho předností je zejména poměr rozsahu a ceny. Na jedné pojistné smlouvě lze pokrýt rizika spojená s vlastnictvím a užíváním movitých i nemovitých věcí, zejména zdravotnických přístrojů, dále pak pokrytí výpadku příjmů a úhrady fixních nákladů v případech, kdy dojde k pracovní neschopnosti lékaře, tzv. k omezení či přerušení provozu. Nechybí ani pojištění profesní a obecné odpovědnosti poskytovatele zdravotních služeb.

Každá ze tří částí produktu je navržena tak, aby řešila maximum škodních událostí, které se v praxi vyskytují. Například v pojištění majetku PVZP vždy vyplácí plnění v nových cenách bez odpočtu opotřebení a tím má klient záruku, že si může koupit zničený přístroj zcela nový. Na trhu není takový postup běžný. Další výhodou produktu Smluvní lékař je pouze dvoudenní spoluúčast v případě pracovní neschopnosti dotčené osoby (lékaře), kdy již od třetího dne přerušení nebo omezení provozu PVZP hradí ušlý zisk a stálé náklady. „Takto krátká spoluúčast v případě pracovní neschopnosti nemá na trhu obdoby. Má to pozitivní ekonomický dopad na lékaře na jedné straně, a také to má kladný vliv na zdraví lékařů, kteří nemusí chodit do práce s virózou či jiným krátkodobým onemocněním, jak je to u nás bohužel běžné,“ chválí produkt i šéf mateřské VZP Zdeněk Kabátek.

Pojištění odpovědnosti obsahuje podle samotné PVZP „maximum možného krytí“ a „řadu výhodných podmínek“. Veškerá možná připojištění jsou obsažena již v základu a klient tak nemusí za nic doplácet. „PVZP jako jedni z mála pamatují i na případy, kdy dojde k ošetření pacienta, který vycestuje za hranice a zdravotní újma mu vznikne mimo území České republiky. PVZP kryje všechny případy, kdy je péče poskytnuta v ČR bez ohledu na to, kde vznikne újma samotná,“ zdůrazňuje Kabátek.

Zdravotnický deník si vyžádal cenovou nabídku přímo od zástupce PVZP. Byli jsme mile překvapeni: běžný praktický lékař, který si sjedná pojištění vybavení ordinace na 300 000 Kč a odpovědnost s limitem plnění 10 000 000 Kč nezaplatí ročně více než 5 000 Kč. Navíc dostane asistenční služby zcela zdarma. „Jsem rád, že je na trhu někdo, kdo se specializuje na doktory a nabízí perfektní produkty za slušné peníze. Jednám přímo s pojišťovnou a vím, za co platím. Když jsem měl problém, zavolal jsem kontaktní osobě a nastalo okamžité jednání,“ svěřil se nám se svými víceletými zkušenostmi s PVZP rehabilitační lékař Jiří Nedělka.

Od pojištění cizinců až k podnikatelským rizikům

Vznik PVZP se datuje do roku 2004 a úzce souvisí s novelou zákona o pojišťovnictví, kdy byla zrušena možnost provozovat pojišťovací činnost jinými právnickými osobami a omezila tento rozsah pouze na akciové společnosti nebo družstva. VZP ČR provozovalo smluvní zdravotní pojištění – pojištění léčebných výloh do zahraničí a zdravotní pojištění cizinců již od roku 1993 a vybudovalo si v této oblasti silnou pozici na trhu. V oblasti zdravotního pojištění cizinců plnilo dokonce velmi významnou roli záchranné sociální sítě, neboť cizinci, kteří nesplňovali podmínky pro zařazení do veřejného zdravotního pojištění, neměli jinou možnost úhrady zdravotní péče, než hotovostní platbou přímo zdravotnickému zařízení. VZP ČR vyřešilo dopad novely zákona o pojišťovnictví formou založení dceřiné akciové společnosti Pojišťovny VZP, a. s., která přebrala pojistný kmen, avšak VZP ČR nadále zůstalo hlavní distribuční sítí pojistných produktů PVZP.

Během let PVZP upevňovalo svou pozici na trhu, postupně navyšovalo základní kapitál a rozšiřovalo své portfolio. Vedle cestovního pojištění a pojištění cizinců nyní nabízí pojištění majetku a odpovědnosti občanů, úrazové pojištění, pojištění pro případ hospitalizace či pracovní neschopnosti, na trhu unikátní pojištění závažných onemocnění Fénix a v poslední době se výrazně profiluje také v oblasti pojištění podnikatelských rizik.

-red-

Zdroj: Zdravotnický deník