Je tu Movember! Měsíc prevence mužských onemocnění

 29. 10. 2021 | Tiskové zprávy

„Rakovina prostaty“ – každoročně si v Česku tuto diagnózu vyslechnou tisíce mužů. Konkrétně v roce 2020 se s ní léčilo 45 tisíc klientů VZP. V posledních deseti letech incidence tohoto onemocnění neustále roste, od roku 2011 o více než třetinu (o 37 %).

Největší česká zdravotní pojišťovna za léčbu tohoto onemocnění jen v loňském roce zaplatila 1,75 miliardy korun. To je bezmála dvojnásobek oproti výdajům o dekádu dříve.

„Karcinom prostaty je tichý zabiják. Přichází bez zjevných symptomů, pacient často dlouho netuší, že je nemocný. Doporučení k důsledné prevenci proto u této diagnózy platí dvojnásob, jen vyšetření odborníků může nemoc včas odhalit. A léčba je samozřejmě nejúčinnější tam, kde se nemoc zachytí včas,“ uvedl Zdeněk Kabátek, ředitel VZP.

“I když čísla z roku 2020 vykazují nižší záchyt karcinomu prostaty oproti předchozím letům, není bohužel žádný důvod k radosti. Spíše naopak. Do celkové statistiky promluvila tehdy nastupující pandemie covid-19, která sebou přinesla řadu omezení a samozřejmě i strach související s preventivními vyšetřeními,“ vysvětluje statistický pokles prof. MUDr. Roman Zachoval, Ph.D., MBA, přednosta Urologické kliniky 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy a Fakultní Thomayerovy nemocnice.

Náklady VZP na léčbu pojištěnců s onemocněním zhoubného novotvaru prostaty

Rok

Náklady na léčbu (tis. Kč) *

Počet klientů VZP

2011

894 406

32 899

2012

872 177

35 022

2013

871 711

36 248

2014

944 719

36 840

2015

999 104

38 595

2016

1 231 191

40 302

2017

1 399 770

41 813

2018

1 527 799

43 333

2019

1 557 336

45 056

2020

1 746 773

44 925

* náklady bez lázní, ozdravoven, kapitace, léčivých přípravků na receptech a vyúčtování cest lékaře v návštěvní službě

Účinně předcházet rakovině prostaty v podstatě nelze, proto jsou preventivní prohlídky u lékaře velmi důležité. Pokud nedojde k brzkému odhalení a včasné léčbě, mohou se rakovinotvorné buňky šířit z prostaty i do vzdálených částí těla, a to především do lymfatických uzlin a kostí.

Základní diagnostické vyšetření je součástí preventivní prohlídky u praktického lékaře, která se provádí (a z veřejného zdravotního pojištění hradí) jednou za dva roky. V případě podezření na onemocnění prostaty následují další, podrobnější vyšetření, v první řadě z žilní krve, dále např. ultrazvukem, biopsií nebo počítačovou tomografií. Také všechna tato indikovaná vyšetření jsou hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Zvyšující se trend diagnostikovaných onemocnění je dán mj. tím, že moderní metody dokáží odhalit větší množství nádorů, než tomu bývalo dříve. Mnoho mužů však na preventivní prohlídky nedochází, ať ze strachu či kvůli podcenění situace.

Počet pacientů VZP s onemocněním rakoviny prostaty v roce 2020 v přepočtu na 100 tisíc pojištěnců VZP

Podle odborníků muži prevenci zanedbávají. Povědomí o tomto onemocnění se snaží zvýšit pravidelná listopadová osvětová akce Movember. Jejím organizátorem v České republice je Nadační fond Muži proti rakovině.

”Movember je každoroční osvětová kampaň upozorňující na nebezpečí rakoviny varlat, prostaty a psychické problémy s tím spojené. Princip je velmi jednoduchý. Každý muž, který si nechá během listopadu narůst knír, pomáhá ve svém okolí šířit důležitou zdravotní osvětu,” vysvětluje Jirka Hofreitr, koordinátor Nadačního fondu Muži proti rakovině.

Netradiční osvětová akce vznikla původně jako recese několika australských surfařů, kteří se na začátku nového tisíciletí rozhodli vrátit do módy knír. Záhy však získala potřebný charitativní podtext a spontánně se rozšířila po celém světě. Název Movember je složeninou anglických slov Moustache

(knír) a November (listopad). Zapojit se může každý bez ohledu na věk či pohlaví. I proto se k Movemberu pravidelně připojují ženy, jež v osvětové akci sehrávají velmi důležitou roli. Nezřídka jsou velmi kreativní v nacházení netradičních forem fundraisingu, který je s celou akcí spojený. Vybrané prostředky v ČR jsou využívány na výzkum, osvětové kampaně a nákup přístrojového vybavení urologických pracovišť prostřednictvím Nadačního fondu Muži proti rakovině, který je držitelem licence na území České republiky. Další informace o osvětové kampani jsou k dispozici na stránce www.movember.com.

Viktorie Plívová
tisková mluvčí