Jak nakládat s použitými injekčními stříkačkami?

 11. 12. 2015 | 

Chtěli jste do lékárny odnést použité injekční stříkačky, ale byli jste odmítnuti? Připravili jsme přehled, kdy tomu tak může být.

Podle zákona o léčivech je lékárna povinna převzít nepoužitelná léčiva včetně jejich obalů, která jí byla odevzdána fyzickými osobami. Nepoužitelnými léčivy jsou léčiva

  • nevyhovující jakosti
  • s prošlou dobou použitelnosti
  • uchovávaná nebo připravená za jiných než předepsaných podmínek
  • zjevně poškozená
  • nespotřebovaná.

Tato léčiva musí být likvidována včetně jejich obalů tak, aby nedošlo k ohrožení života a zdraví lidí nebo zvířat anebo životního prostředí.

Lékárna je povinna převzít od pacientů pouze použité injekční stříkačky naplněné léčivým přípravkem z výroby. To znamená, že injekční stříkačka je současně i obalem a i po aplikaci léčivého přípravku v ní nějaký „zbytek“ léčivého přípravku zůstává. Můžeme tedy hovořit o nespotřebovaném léčivu.

Ostatní použité injekční stříkačky, které patří mezi zdravotnické prostředky, lékárna nemá povinnost od pacientů přijmout. Ty je nutné zlikvidovat podle zákona o odpadech. O tom, jak nakládat s tímto typem nebezpečného odpadu, by měl podat informace příslušný obecní nebo městský úřad. Každá obec je totiž dle zákona o odpadech povinna určit místa, kam mohou fyzické osoby nebezpečné složky komunálního odpadu odkládat, nebo určit místo a termín soustřeďování nebezpečných složek komunálního odpadu.