Informace pro poskytovatele zdravotních služeb poskytujících péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny

 9. 3. 2022 | Upozornění

Dovolujeme si Vás upozornit na vydání informace pro poskytovatele zdravotních služeb, kteří poskytli a poskytují péči osobám, které uprchly z území Ukrajiny v důsledku ozbrojeného konfliktu.

Informace budou průběžně upřesňovány a aktualizovány, a to s ohledem na vývoj situace a na vývoj příslušné legislativy.