Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti pro rok 2018

19. 12. 2017

K problematice odbornosti laboratoř lékařské genetiky a sdílených odborností pro rok 2018 sdělujeme, že VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření VZP-výkonů/balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Ilustrační obrázek

Na základě vzájemné domluvy odborné společnosti a zdravotních pojišťoven je k datu 2. 1. 2018 aktualizována příloha „stratifikace odb. 816“. Úprava původního textu proznačena červeně.

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.