Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti pro rok 2018

19. 12. 2017

K problematice odbornosti laboratoř lékařské genetiky a sdílených odborností pro rok 2018 sdělujeme, že VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření VZP-výkonů/balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Ilustrační obrázek

Na základě vzájemné domluvy odborné společnosti a zdravotních pojišťoven je aktualizována Informace pro poskytovatele hrazených služeb - laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti – Pravidla pro nasmlouvání a vykazování – s účinností od 1.1.2018.

Konsenzuálně přijaté dokumenty předkládáme přílohou.