Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti pro rok 2018

25. 10. 2018

K problematice odbornosti laboratoř lékařské genetiky a sdílených odborností pro rok 2018 sdělujeme, že VZP ČR, Svaz zdravotních pojišťoven a Společností lékařské genetiky a genomiky ČLS JEP se v rámci společných jednání dohodly na vytvoření VZP-výkonů/balíčků pro vybrané diagnózy molekulární genetiky, včetně podmínek a pravidel pro jejich provádění.

Ilustrační obrázek

Poskytovatele v odbornosti 816 upozorňujeme, že na základě další vzájemné domluvy odborné společnosti a zdravotních pojišťoven jsou od 1. 10. 2018 aktualizovány dokumenty: „Informace pro poskytovatele hrazených služeb – laboratoř lékařské genetiky a sdílené odbornosti – Pravidla pro nasmlouvání a vykazování“ a „Stratifikace odb. 816 – s účinností od 1. 10. 2018“.

Aktualizované dokumenty a archiv najdete v rubrice Poskytovatelé / Vyúčtování zdravotní péče / Informace pro praxi /Vykazování a úhrady (na adrese www.vzp.cz/odb816).