Informace pro pojištěnce VZP ze Šluknovského výběžku ve věci zajištění zdravotních služeb

  11. 7. 2019

Ilustrační obrázek

Všeobecná zdravotní pojišťovna má zajištěno poskytování zdravotních služeb pro své pojištěnce ze Šluknovského výběžku v rámci sítě smluvních poskytovatelů, do které náleží i Lužická nemocnice s poliklinikou, a.s. v Rumburku.

I v případě, že by skutečně došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s., jak se aktuálně uvádí v mediích, má VZP na základě jednání se smluvními partnery zajištěnu dostupnost zdravotních služeb pro všechny své pojištěnce ze Šluknovského výběžku především u níže uvedených smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ VZP

V případě ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s. je

1) akutní lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u těchto poskytovatelů

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (adresa: Purkyňova 1849/ 470 01 Česká Lípa; tel.: +420 487 954 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín; tel.: +420 412 705 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Ústí nad Labem, o.z. (adresa: Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 111 111)
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. (adresa: Husova 357/10, 46063 Liberec, tel.: +420 485 311 111)
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (adresa: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec na Nisou, tel.: +420 483 345 350).

V těchto nemocnicích je poskytována komplexní akutní lůžková péče.

2) následná lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u poskytovatele

 • Nemocnice Varnsdorf, p.o. (adresa: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, tel.: +420 412 372 455), vč. ambulantní péče v chirurgii, gynekologii, ortopedii, radiodiagnostice, fyzioterapii. V rámci nemocnice je zajištěna lékařská pohotovostní služba.

3) ambulantní péče pro pojištěnce VZP z dané lokality je zajištěna v rámci stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb přímo ve Šluknovském výběžku a v těchto lokalitách (viz níže Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém a Libereckém kraji).

4) zdravotnická záchranná služba

 • v akutních případech volejte linku 155 nebo 112
 • přímo v Rumburku je výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby (adresa: Zelená 2545/11, Rumburk, tel.: +420 412 331 711)

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ PÉČE

Neodkladná zdravotní péče může být pojištěncům VZP poskytnuta v souladu s platnou legislativou v režimu přeshraniční péče na základě předložení průkazu pojištěnce u těchto poskytovatelů zdravotních služeb:

 • Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, Doktor Steudner Strasse 75 Sebnitz, tel.: +493597160
 • Kreiskrankenhaus Löbau, Röntgenstrasse 15, Löbau, tel.: +493586765870
 • Klinikum Pirna, Strupperer Strasse 13, Pirna, tel.: +49350171180.

INFORMOVANOST PRO POJIŠTĚNCE

VZP zřídila pro potřeby svých pojištěnců, kteří potřebují asistenci s vyhledáním poskytovatele zdravotních služeb

 • telefonní asistenční linku 952 222 228 nebo 952 222 229
 • e-mailovou adresu dostupnost@vzp.cz.

Příloha: Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém a Libereckém kraji (xlsx)