Informace pro pojištěnce VZP ze Šluknovského výběžku ve věci zajištění zdravotních služeb

 11. 7. 2019 | Zdravotní péče

Všeobecná zdravotní pojišťovna má zajištěno poskytování zdravotních služeb pro své pojištěnce ze Šluknovského výběžku v rámci sítě smluvních poskytovatelů, do které náleží i Lužická nemocnice s poliklinikou, a.s. v Rumburku.

I v případě, že by skutečně došlo k ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s., jak se aktuálně uvádí v mediích, má VZP na základě jednání se smluvními partnery zajištěnu dostupnost zdravotních služeb pro všechny své pojištěnce ze Šluknovského výběžku především u níže uvedených smluvních poskytovatelů zdravotních služeb.

ZAJIŠTĚNÍ ZDRAVOTNÍCH SLUŽEB U SMLUVNÍCH POSKYTOVATELŮ VZP

V případě ukončení poskytování zdravotních služeb v Lužické nemocnici s poliklinikou, a.s. je

1) akutní lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u těchto poskytovatelů

 • Nemocnice s poliklinikou Česká Lípa, a.s. (adresa: Purkyňova 1849/ 470 01 Česká Lípa; tel.: +420 487 954 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Děčín, o.z. (adresa: U Nemocnice 1, 405 99 Děčín; tel.: +420 412 705 111)
 • Krajská zdravotní, a.s. – Nemocnice Ústí nad Labem, o.z. (adresa: Sociální péče 3316 /12A, 401 13 Ústí nad Labem, tel.: +420 477 111 111)
 • Krajská nemocnice Liberec, a.s. (adresa: Husova 357/10, 46063 Liberec, tel.: +420 485 311 111)
 • Nemocnice Jablonec nad Nisou, p.o. (adresa: Nemocniční 4446/15, 466 01 Jablonec na Nisou, tel.: +420 483 345 350).

V těchto nemocnicích je poskytována komplexní akutní lůžková péče.

2) následná lůžková péče pro pojištěnce VZP z dané lokality zajištěna, vč. posílení kapacit, u poskytovatele

 • Nemocnice Varnsdorf, p.o. (adresa: Karlova 2280, 407 47 Varnsdorf, tel.: +420 412 372 455), vč. ambulantní péče v chirurgii, gynekologii, ortopedii, radiodiagnostice, fyzioterapii. V rámci nemocnice je zajištěna lékařská pohotovostní služba.

3) ambulantní péče pro pojištěnce VZP z dané lokality je zajištěna v rámci stávající smluvní sítě poskytovatelů zdravotních služeb přímo ve Šluknovském výběžku a v těchto lokalitách (viz níže Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém a Libereckém kraji).

4) zdravotnická záchranná služba

 • v akutních případech volejte linku 155 nebo 112
 • přímo v Rumburku je výjezdové stanoviště zdravotnické záchranné služby (adresa: Zelená 2545/11, Rumburk, tel.: +420 412 331 711)

NEODKLADNÁ ZDRAVOTNÍ PÉČE V RÁMCI PŘESHRANIČNÍ PÉČE

Neodkladná zdravotní péče může být pojištěncům VZP poskytnuta v souladu s platnou legislativou v režimu přeshraniční péče na základě předložení průkazu pojištěnce u těchto poskytovatelů zdravotních služeb:

 • Sächsische Schweiz Klinik Sebnitz, Doktor Steudner Strasse 75 Sebnitz, tel.: +493597160
 • Kreiskrankenhaus Löbau, Röntgenstrasse 15, Löbau, tel.: +493586765870
 • Klinikum Pirna, Strupperer Strasse 13, Pirna, tel.: +49350171180.

INFORMOVANOST PRO POJIŠTĚNCE

VZP zřídila pro potřeby svých pojištěnců, kteří potřebují asistenci s vyhledáním poskytovatele zdravotních služeb

 • telefonní asistenční linku 952 222 228 nebo 952 222 229
 • e-mailovou adresu dostupnost@vzp.cz.

Příloha: Přehled poskytovatelů zdravotních služeb v Ústeckém a Libereckém kraji (xlsx)