Hlášení nepřítomnosti v ordinacích primární péče

31. 3. 2020

VZP ČR si dovoluje pro potřeby evidence aktuální situace v poskytování zdravotních služeb na pracovištích primární péče za mimořádné situace v souvislosti s onemocněním COVID-19 způsobeným virem SARS-CoV-2 požádat poskytovatele primární zdravotní péče o nahlášení případného kompletního uzavření ordinace (tj. netýká se ordinací, které částečně omezily provoz, či fungují prostřednictvím telefonických a e-mailových konzultací).

Ilustrační obrázek

Delší nepřítomnost hlásí poskytovatel zdravotních služeb v souladu s ustanovením článku III. odst. 2 písm. h (poskytovatelé odb. 001, 002, 603), resp. ustanovením článku III. odst. 2 písm. i (poskytovatelé odb. 014) uzavřených smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb na konkrétní e-mailovou adresu tam uvedenou.  Každý region má pro tyto potřeby určenu jinou adresu – nepritomnostxx@vzp.cz, přičemž xx značí kód pro konkrétní lokalitu pracoviště. Např. okres Jablonec nad Nisou má nepritomnost53@vzp.cz, okres Kladno, nepritomnost22@vzp.cz apod.