Faktury lékáren a výdejen PZT budou zpracovávány formou čistého účtu

17. 10. 2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna vychází vstříc žádostem poskytovatelů zdravotních služeb a mění systém, podle kterého jsou poskytovatelům vykazujícím výkonově účtovány úhrady za poskytnuté zdravotní služby. Rádi bychom na tento způsob přešli i u receptů a prostředků zdravotnické techniky počínaje zpracováním faktur za měsíc říjen 2018.

Ilustrační obrázek

V opodstatněných případech, kdy pojišťovna dojde k rozdílu (kladnému nebo zápornému) mezi fakturovanou částkou a skutečně vypočtenou částkou (např. z důvodu pojištěnců jiných zdravotních pojišťoven, výsledků revizní činnosti), docházelo k finančnímu vypořádání se zpožděním. To se nyní mění, vše bude fungovat v režimu tzv. čistého účtu.

Případné rozdíly se tedy nově projeví vždy v nejaktuálnějším zúčtování, tzn. že dojde k finančnímu vypořádání ihned s příslušnou fakturou.

VZP si je vědoma, že tato změna s sebou může přinést pro některé poskytovatele jednorázově rozsáhlejší sestavu na přelomu měsíců, kdy bude nové zpracování nasazeno, protože rozdíly ze zúčtování dvou měsíců se vyúčtují najednou. Bohužel, jinak ale není možné dosavadní zpoždění dorovnat.

O konkrétních částkách budete informováni v nové sestavě Přehled zúčtování, která vám bude zasílána standardně každý měsíc a nahradí stávající sestavu Rozpis položek zúčtování.

Věříme, že tuto změnu uvítáte.