Dopisy k vyúčtování roku 2020 a další sestavy zasíláme přednostně na VZP Point

12. 2. 2021

V souladu s úhradovou vyhláškou pro rok 2020, a uzavřenými úhradovými dodatky, jsme zahájili postupné vyúčtování jednotlivých segmentů poskytovatelů.

Ilustrační obrázek

Stejně jako v minulých letech budeme dopisy přednostně distribuovat do Schránky ve VZP Pointu, a to u ambulantních i lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb. Tento způsob distribuce bude použit kromě standardního vyúčtování dle úhradové vyhlášky (vyhl. č. 268/2019 Sb.) následně i pro vyúčtování dle kompenzační vyhlášky (vyhl. č. 305/2020 Sb., která byla vydána podle § 1 odst. 2 zák. č. 301/2020 Sb.). Distribuce na VZP Point bude použita rovněž pro předání sestavy „Seznam registrovaných pojištěnců ke dni 31.12.2020“ na PZS odbornosti 014 (klinická stomatologie) a 603 (gynekologie a porodnictví). Na VZP Point jsou dále vedle standardních měsíčních sestav předávány i dopisy k programu VZP PLUS.

Uživatelé VZP Pointu zastupující poskytovatele, kteří si aktivovali v Nastavení VZP Pointu tzv. denní přehledy, obdrží na registrovaný e-mail notifikaci o doručeném dopisu.

Ještě přístup na VZP Point nemáte? O přístup je možné zažádat dle postupu, který je k dispozici na stránce www.vzp.cz/e-vzp/registrace/vzp-point. V případě potřeby lze zastupovat i více poskytovatelů zdravotních služeb najednou. Přihlášení do VZP Pointu je možné i bez certifikátu prostřednictvím jména, hesla a SMS kódu. Alternativně připravujeme přihlašování pomocí NIA (Národního bod pro identifikaci a autentizaci).