Dopisy k vyúčtování roku 2019 zasíláme přednostně na VZP Point

26. 2. 2020

V souladu s vyhláškou č. 201/2018 Sb., o stanovení hodnot bodu, výše úhrad hrazených služeb a regulačních omezení pro rok 2019, a uzavřenými úhradovými dodatky jsme zahájili postupné vyúčtování jednotlivých segmentů poskytovatelů.

Ilustrační obrázek

Stejně jako v minulých letech budeme dopisy přednostně distribuovat do Schránky ve VZP Pointu, a to u ambulantních i lůžkových poskytovatelů zdravotních služeb. Tento způsob distribuce je použit kromě standardního vyúčtování dle úhradové vyhlášky i pro dopisy k navýšení úhrad stomatologům za vystavené elektronické recepty, na základě kterých byl proveden výdej léčivých přípravků lékárnou. Rovněž tak předání referenčních hodnot na rok 2020, vč. poskytovatelů laboratorních a radiodiagnostických služeb, proběhne přednostně na VZP Pointu. Uživatelé VZP Pointu zastupující poskytovatele, kteří si aktivovali v Nastavení VZP Pointu tzv. denní přehledy, obdrží na registrovaný e-mail notifikaci o doručeném dopisu.

O přístup do VZP Pointu je možné zažádat osobně na kterékoliv pobočce VZP nebo doručením vyplněných dokumentů, které jsou k dispozici na stránce www.vzp.cz/e-vzp/registrace/vzp-point. Po schválení žádosti bude s poskytovatelem následně podepsána smlouva a bude mu zřízen přístup do VZP Pointu. Přes něj je možné v případě potřeby zastupovat i více poskytovatelů zdravotních služeb najednou. Přihlášení do VZP Pointu je možné i bez certifikátu prostřednictvím jména, hesla a SMS kódu.