DOKUMENT: Smlouva mezi VZP a Protonovým centrem v Praze

15. 4. 2014

Ilustrační obrázek

VZP zveřejňuje návrh smlouvy a dodatků, které nabízí Protonovému centru v Praze za předpokladu, že zároveň budou staženy veškeré vzájemné žaloby.

Jedná se o standardní podobu smluvního vztahu uzavíranou mezi VZP a poskytovateli zdravotních služeb.

Tato smlouva plně reflektuje doporučení Společnosti radiační onkologie, biologie a fyziky, která je v daném oboru největší odbornou autoritou v České republice.

Uzavření přiložené smlouvy umožní přístup k protonové léčbě všem klientům VZP, kterým bude indikována jedním ze třinácti Komplexních onkologických center v ČR.