Dohodnuto: VZP zajistila dostupnou protonovou léčbu pro své pacienty!

9. 5. 2013

Ilustrační obrázek

Další dva klienti VZP byli indikováni k protonové léčbě. Vzhledem k trvajícím sporům o výši úhrad a vysokým cenám v Protonovém centru v Praze zahájila VZP jednání s dalšími centry v rámci Evropy. Dobrou zprávou pro klienty VZP je skutečnost, že Rinecker Proton Therapy Center v Mnichově je připraveno léčit klienty VZP, a to za výrazně výhodnějších podmínek, než jsou k dispozici v Praze. Další neopomenutelnou výhodou je i dlouholetá zkušenost mnichovského centra s tímto typem terapie.

V nejbližších dnech odcestuje na ozařování do Mnichova 21letý klient VZP. Protonovou terapii mu kvůli rozsáhlému nádoru v oblasti vedlejších nosních dutin, prorůstajícímu dále do lebky, doporučili jako jedinou možnou léčbu odborníci z Komplexního onkologického centra.

Minulý týden Protonové centrum v Praze začalo s ozařováním 43letého klienta VZP, aniž by k tomu pojišťovna dala předem souhlas a přislíbila péči uhradit. Částka, kterou teď za terapii od VZP protonové centrum požaduje, se pohybuje kolem jednoho milionu korun.

Protože na prvním místě je pro VZP zdraví jejích klientů, rozhodla se VZP milion pražskému protonovému centru uhradit a pacienta nechat dokončit terapii tam. V Mnichově by ovšem VZP byla schopna zajistit klientovi minimálně stejnou péči za téměř poloviční cenu – částka hrazená pražskému protonovému centru by tak v Mnichově vystačila na léčbu dvou pacientů.

Téměř 500 tisíc korun, což je rozdíl mezi cenou v Praze a v Mnichově, bude proto VZP následně od pražského protonového centra vymáhat. Jde navíc o poslední takový případ – v zájmu pacientů není možné z veřejných finančních prostředků nadále platit předražené částky v pražském zařízení.

VZP zároveň žádá všechna Komplexní onkologická centra, aby vždy před předáním pacienta k léčbě konzultovali cílové pracoviště s VZP a následně pacienta směrovali tam, kde je uzavřena smlouva o konkrétní úhradě. Jediný správný postup, který odpovídá platné legislativě, je následující: Pokud multidisciplinární tým Komplexního onkologického centra pacientovi doporučí jako jedinou možnou terapii protonové záření, bude to vždy VZP, která rozhodne, za jakých podmínek a na kterém ze špičkových pracovišť bude péče uhrazena a kde tedy má být poskytnuta.

Svým klientům, kteří protonovou terapii nezbytně potřebují, ji VZP za výše uvedených podmínek samozřejmě uhradí. Protože však s veřejnými penězi nakládá s péčí řádného hospodáře, bude využívat služeb těch zařízení v Evropě, kde to bude ekonomicky výhodné. Jen tak je možné uhradit nejmodernější péči co největšímu počtu klientů. Balík peněz ze zdravotního pojištění je jen jeden a VZP nehodlá dopustit, aby kvůli ziskům jednoho soukromého sanatoria scházely v budoucnu prostředky třeba na fotonovou terapii, kterou ročně VZP hradí 14 tisícům onkologicky nemocných klientů.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí