Chronická obstrukční plicní nemoc trápí lidi nejvíce v Praze a okolí a na Ústecku

29. 11. 2013

Více než 1,3 miliardy korun zaplatí ročně VZP za léčbu svých klientů s chronickou obstrukční plicní nemocí. Průměrné náklady na jednoho klienta se za poslední tři roky zvýšily z 8 354 na 9 134 korun. Chronické obstrukční plicní nemoci (CHOPN) by přitom lidé mohli sami do velké míry předcházet – jednou z hlavních příčin je totiž kouření. Dalším negativním vlivem je i znečištěné životní prostředí. Nejvíce klientů s uvedenou chorobou má VZP ve středních Čechách, Praze a v Ústeckém kraji.

Největší zdravotní pojišťovna v Česku, která má více než 6 milionů klientů, zveřejňuje uvedená data před zítřejším Světovým dnem chronické obstrukční plicní nemoci. Cílem je upozornit na rozšíření této choroby a zároveň na mimořádný význam, který může hrát prevence.

Celkem loni VZP zaplatila za péči o své klienty s CHOPN o 77 milionů korun více než v letech 2010 a 2011. Počty nemocných sice nepatrně poklesly, nicméně jde spíše jen o statistický výkyv – zdaleka ne všichni nemocní (zejména ti, u nichž je nemoc doposud teprve v počátečním stádiu) jsou totiž evidováni a léčeni. Podle odhadů odborníků je v České republice CHOPN postiženo kolem 8 % populace. Je předpoklad, že v roce 2020 se dostane celosvětově na 3. místo v příčinách úmrtí.

 Klienti VZP s CHOPN a náklady na péči o ně

Rok Náklady celkem (Kč) Počet pacientů
2012 1 354 732 499 148 312
2011 1 277 505 789 151 106
2010 1 277 657 013 152 934

Z řady příčin, které mají vliv na vznik CHOPN, mají největší význam kouření, znečištění vnějšího a pracovního ovzduší a infekce dýchacích cest. Jednotlivé škodlivé vlivy se mohou při současném působení navzájem posilovat. Z tohoto pohledu je tedy ideální prevencí nezačínat kouřit. Významně může přispět i omezení infekcí dýchacích cest, kde může významnou roli sehrát očkování proti chřipce.

Z regionálního hlediska jsou CHOPN postiženi nejvíce klienti v Praze a okolním středočeském regionu, a dále pak v Ústeckém kraji (viz následující tabulka).

Počet klientů VZP s CHOPN v jednotlivých krajích

Počet pacientů

 

2010

2011

2012

Hlavní město Praha

17 357

17 222

17 177

Středočeský kraj

17 086

17 512

18 481

Jihočeský kraj

8 727

8 325

7 954

Plzeňský kraj

10 813

10 533

10 106

Karlovarský kraj

4 759

4 784

4 638

Ústecký kraj

17 920

17 911

17 167

Liberecký kraj

6 341

6 445

6 271

Královéhradecký kraj

6 059

5 935

5 858

Pardubický kraj

8 600

8 321

7 970

Kraj Vysočina

10 690

10 659

10 576

Jihomoravský kraj

15 985

15 594

15 285

Olomoucký kraj

7 741

7 707

7 727

Moravskoslezský kraj

12 618

12 230

11 608

Zlínský kraj

8 238

7 928

7 494

 Celkem

152 934

151 106

148 312

CHOPN začíná nejčastěji po 40. roce věku, příznaky se rozvíjejí postupně. Typický je dlouhodobý kašel s vylučováním hlenu, postupně se přidává dušnost, která se nejprve projevuje jen při námaze, ale později i v klidu. Při vzplanutích nemoci je často nutné podávat antibiotika, těžké případy končí v nemocnici, nejlépe na jednotce intenzivní respirační péče, nebo v případě bezprostředního ohrožení života na ARO.

Onemocnění je doživotní a léčba nákladná, nemocní většinou umírají na komplikace, jako jsou těžké záněty plic nebo srdeční selhání. I proto je důležité neustále připomínat význam prevence, důraz na zdravý životní styl, čisté prostředí a boj proti kuřáctví.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí