Čas na podání žádosti o příspěvek se krátí, upozorňuje své klienty VZP

 15. 11. 2023 | Tiskové zprávy, Výhody

Přibližně měsíc zbývá klientům VZP, aby si zažádali o letošní příspěvek z fondu prevence. Termíny pro podání žádostí končí v některých případech už v polovině prosince, pokud klient žádá prostřednictvím aplikace, je čas až do konce roku. Případným zájemcům doporučujeme podmínky a termíny podání žádostí o konkrétní příspěvek včas prověřit, aby se vyvarovali případným následným komplikacím.

O benefity je možné žádat nejen v aplikaci Moje VZP, ale také osobně na pobočce nebo například poštou. Elektronickou cestu přitom volí čím dál více klientů, v letošním roce již zhruba 70 %, ještě vloni to byla zhruba jen necelá třetina.

VZP každoročně nabízí klientům širokou škálu benefitů, které jsou určené pro všechny věkové skupiny od novorozenců po seniory. „Tato finanční podpora může při péči o zdraví vlastní i svých blízkých výrazně ulevit rodinnému rozpočtu, od příjemců často slyšíme, že příspěvek byl pro ně motivací k absolvování například preventivních vyšetření, v tom případě můžeme být spokojeni, fond prevence plní svůj účel,“ říká Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP ČR pro služby klientům. Zájem klientů o příspěvky i celkově vyplacená částka v letošním roce přitom zaznamenaly skokový růst. V meziročním srovnání bylo za první pololetí vyplaceno o víc než čtvrtinu příspěvků a téměř o polovinu vyšší celková suma.

Na pohyb i na očkování

Nejčerpanějším příspěvkem je ten na pravidelný pohyb dětí (1 000,-) i dospělých (500,-). Příspěvek je možné využít na organizované sportovní aktivity, u mladistvých nad 15 let například také na permanentky na cvičení. Výraznou podporu najdou u VZP také nastávající maminky, resp. maminky po porodu, které mohou získat příspěvek 3 500 Kč třeba na předporodní kurz, ultrazvuk či monitor dechu a dalších tisíc korun pro nákup potřeb pro miminka. Nezanedbatelnou položku ve fondu prevence najdou také diabetici, VZP jim nabízí v součtu 6 000 korun na přístrojové ošetření diabetické nohy a na nákup diabetických pomůcek. Příspěvek 3 tisíce korun pojišťovna připravila pro klienty, kteří podstoupili a uhradili si komplexní onkologickou prohlídku. Pětistovkou přispěje na sonografické vyšetření prsu nebo preventivní prohlídku u dermatologa v případech, kdy nejsou vyšetření hrazena z veřejného zdravotního pojištění.

Nejširší nabídka se týká příspěvků na očkování, které je jedním z nejdostupnějších opatření k ochraně veřejného zdraví. V tuto chvíli je vhodná doba například na očkování proti chřipce (na níž VZP přispívá 300 Kč, resp. 200 Kč), nebo na očkování proti RS virům, které mohou být nebezpečné zejména seniorům a dětem do 1 roku. VZP proto na tuto vakcínu přispívá 2 000 korun nejen klientům starším 60 let, ale také těhotným, které očkováním chrání nejen sebe, ale také své narozené dítě do 6 měsíců věku.

Nejsnazší je podat žádost elektronicky

Nejrychlejší a nejpohodlnější cesta, jak podat žádost, je on-line přes aplikaci Moje VZP. Do aplikace se lze přihlásit například prostřednictvím identity občana nebo bankovní identity. Vloni došlo elektronickou cestou zhruba třetina žádostí o příspěvek, letos už je to víc než dvojnásobek (70 %). 

K žádosti pojištěnec nesmí zapomenout doložit potřebné doklady (dle typu příspěvku např. fakturu, doklad o zaplacení, příp. potvrzení o diagnóze atd.). Osobně lze žádost podat na kterékoli pobočce VZP. Žádost může klient zaslat také poštou.

V případě očkování VZP postup značně zjednodušila. Klient k žádosti o příspěvek pouze dokládá, že očkování podstoupil (např. kopií očkovacího průkazu či potvrzením o aplikaci očkovací látky). Žadatel k žádosti již nepředkládá žádné platební doklady o nákupu vakcíny (vyjma antimalarik u cestovního očkování). Pojištěnci bude následně vyplacena předem daná fixní částka.

Přehled všech příspěvků i podmínky a termíny čerpání jsou zveřejněny na www.vzp.cz/vyhody-a-prispevky.

VZP opět varuje před podvodnými SMS! Tentokrát lákají na peněžitý bonus z fondu prevence. Podvodníci se v posledních dnech snaží od důvěřivých občanů získat osobní údaje také pod falešným příslibem peněžitého bonusu z fondu prevence. VZP tímto způsobem klienty neoslovuje. Žádný bonus či příspěvek touto cestou nenabízí, ani nevyplácí. Zprávy opět obsahují (různé) odkazy na webové stránky, které vytváří dojem, že se jedná o web VZP ČR, kam je třeba vyplnit osobní či přihlašovací údaje. Tyto zprávy rozhodně ignorujte, nezkoušejte do nich cokoli zde vyplňovat. Pokud jste tak učinili, obraťte se na svoji banku s žádostí o prověření a případné zablokování účtů, obraťte se rovněž na Policii ČR a v rámci ochrany osobních údajů změňte přihlašovací heslo do internetového bankovnictví. Jediné oficiální webové stránky VZP ČR jsou: www.vzp

Viktorie Plívová
tisková mluvčí