Bonifikační program VZP PLUS pro rok 2021

16. 2. 2021

Možnost zapojit se do bonifikačních programů mají naši smluvní partneři v oboru všeobecného praktického lékařství, praktického lékařství pro děti a dorost, praktického zubního lékařství a ambulantní poskytovatelé v odbornosti vnitřního lékařství, kardiologie, diabetologie a nově i dermatovenerologie.

Ilustrační obrázek

Bonifikační programy VZP PLUS jsou zaměřeny na organizaci a hodnocení kvality péče o pacienty s onemocněním diabetes mellitus (pro odb. 001, 101 a 103), organizaci a hodnocení kvality péče o pacienty s hypertenzí (odb. 001, 101 a 107), organizaci a hodnocení kvality péče o dětské pacienty trpící obezitou (odb. 002), zvýšení dostupnosti a hodnocení kvality u praktických zubních lékařů (odb. 014), zvýšení dostupnosti všeobecných praktických lékařů a praktických lékařů pro děti a dorost (odb. 001 a 002), řešení péče o pojištěnce s poruchou autistického spektra po dni dosažení 19. roku věku (odb. 002) a na včasný záchyt onkologických onemocnění kůže (odb. 404).

Bonifikační dodatek bude automaticky nabídnut poskytovatelům, kteří byli v daném programu zapojeni v roce 2020 a kteří nadále splňují všechny podmínky programu. Noví zájemci se musí včas obrátit na příslušnou regionální pobočku VZP.

Do nového programu VZP PLUS – DERMATOLOGIE a do programů VZP PLUS – OBEZITA, HYPERTENZE a DIABETOLOGIE je možno se zapojit podepsáním úhradového dodatku do 30. 6. 2021; u programu VZP PLUS – GYNEKOLOGIE je termín do 30. 11. 2021. Do programu VZP PLUS – AUTISMUS je možno vstoupit kdykoli během roku. Do programu VZP PLUS – DOSTUPNOST a STOMATOLOGIE budou poskytovatelé zapojeni od 1. 1. 2021, pokud bude nejpozději do 31. 3. 2021 podepsán oběma stranami bonifikační dodatek, v ostatních případech budou zapojeni vždy od 1. dne kalendářního měsíce, ve kterém zašlou podepsaný bonifikační dodatek na příslušnou regionální pobočku, nejpozději však do 30. 11. 2021.

Podrobné informace o jednotlivých programech najdete v rubrice Bonifikační program VZP PLUS.