Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech v roce 2020

1. 11. 2019

Do 25. 11. 2019 mohou poskytovatelé lékárenské péče v nedostupných oblastech požádat pro rok 2020 o bonifikaci v rámci projektu, který společně vyhlásily všechny české zdravotní pojišťovny.

Ilustrační obrázek

Stanovena jsou tato základní kritéria:

  • Poskytovatel má smlouvu alespoň s jednou zdravotní pojišťovnou.
  • Provozovna je jedinou lékárnou (nebo odloučeným oddělením pro výdej léčivých přípravků a zdravotnických prostředků – OOVL) v obci.
  • Dojezdová doba k další lékárně či OOVL je větší než 10 minut.
  • V obci pravidelně ordinuje lékař.
  • U provozovny, pro kterou je žádost vypsána, činila úhrada z veřejného zdravotního pojištění za předchozí uzavřený hospodářský rok méně než 6 mil. Kč.

Poskytovatelé lékárenské péče se zároveň musí zavázat, že v dané lékárně či OOVL zajistí v průběhu celého roku 2020 minimální otevírací dobu 25 hodin týdně.

Lékárny, které tato kritéria splňují, mohou do 25. 11. 2019 doručit na adresu bonifikace.lekaren@vzp.cz vyplněný a podepsaný formulář žádosti o bonifikaci pro poskytovatele lékárenské péče v nedostupných oblastech. K posouzení budou přijímány i žádosti doručené nejpozději ke stejnému datu v listinné podobě, v obálce s označením „bonifikace lékáren“ na adresu: VZP ČR – Ústředí, Bonifikace lékáren, Orlická 2020/4, 130 00 Praha 3.

Splnění kritérií pro přiznání bonifikace bude posouzeno na základě vyhodnocení podaných žádostí Výběrovou komisí pro alokaci, složenou ze zástupců všech zdravotních pojišťoven.

Potřebné další informace včetně mapky dotčených spádových regionů a formuláře žádosti najdete na stránce Bonifikace poskytovatelů lékárenské péče v nedostupných oblastech.