Biologická léčba roztroušené sklerózy: dostupná pro dvakrát více lidí než před osmi lety

  17. 6. 2015

Ilustrační obrázek

V České republice prudce přibývá nemocných s roztroušenou sklerózou, kteří jsou léčeni nejmodernější tzv. biologickou léčbou. Počet pacientů, kterým biologickou léčbu hradí Všeobecná zdravotní pojišťovna, stoupl za posledních osm let o 104 %. Podobně rostly i náklady na léčbu ve speciálních centrech (+87,5 %) a v loňském roce se vyšplhaly na bezmála 1,3 miliardy korun. Všichni nemocní, u nichž to indikační kritéria umožňují, tak mají v Česku jistotu, že jim pojišťovna biologickou léčbu uhradí. To potvrzují i ředitelé nemocnic, pod které specializovaná centra spadají.

V loňském roce evidovala VZP celkem 14 920 klientů, u nichž lékaři vykázali diagnózu roztroušená skleróza. Z toho 5 100 pacientů bylo vzhledem k jejich stavu zařazeno do péče specializovaných center. Celkové loňské náklady na uvedenou diagnózu činily 1,58 miliardy korun, z čehož na centrovou péči šlo 1,28 miliardy.

Významný nárůst počtu klientů VZP s roztroušenou sklerózou, kteří byli v jednotlivých letech zařazeni do tzv. centrové péče, jakož i podstatný nárůst výdajů na péči o ně, ukazuje následující tabulka.

Vývoj počtu klientů center pro léčbu RS a růst úhrad centrové péče

Rok 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2007/2014
Počet pacientů 2 494 2 964 3 543 3 710 4 117 4 457 4 740 5 100 +104,5 %
Náklady v mil. Kč 682 839 913 929 892 991 1 145 1 279 +87,5 %

VZP své klienty opakovaně veřejně ujistila, že biologickou léčbu uhradí každému, kdo ji má řádně indikovanou podle indikačních pravidel platných v České republice. Nemůže se tedy stát, že by zdravotnická zařízení v určité části roku přestala biologickou léčbu poskytovat dalším pacientům.

To potvrzuje například i Dana Jurásková, ředitelka Všeobecné fakultní nemocnice v Praze, kde se ve specializovaném centru léčí vůbec nejvíc nemocných s roztroušenou sklerózou. „Pokud je nárůst pacientů vyšší, než jsme přepokládali, vstupujeme s VZP do jednání o navýšení úhrad a vždy se domluvíme. Tento model používáme již několik let a jednoznačně se osvědčil,“ uvedla Jurásková.

Roztroušená skleróza je onemocnění centrálního nervového systému. Její příčina není známa. Propuká nejčastěji mezi 20. a 40. rokem života. U některých pacientů se projevuje poměrně mírnými relapsy s dlouhými mezidobími bez jakýchkoli příznaků, u některých postižených se ale od prvního záchvatu projevuje trvalé zhoršování, které vede již ve středním věku k trvalému upoutání na lůžko a k inkontinenci. I když je roztroušená skleróza nemoc zatím nevyléčitelná, lze ji minimálně v počátečních stádiích léky dobře kontrolovat.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí