Analýza VZP: Pacient po transplantaci ledviny stojí ročně o půl milionu méně než na dialýze

 9. 3. 2015 | Zdravotní péče

obecna

Transplantace ledvin nejen že dramaticky zlepšují a prodlužují život pacientů, ale stejně dramaticky šetří peníze na zdravotnictví. Potvrdila to aktuální analýza VZP, kterou pojišťovna zveřejňuje při příležitosti Světového dne ledvin připadajícího na čtvrtek 12. března. Ta ukázala, že VZP loni zaplatila za péči o konkrétních 158 klientů, jimž byla v roce 2013 transplantována ledvina, 47 milionů korun. V roce před transplantací však ti samí klienti museli prodělávat dialýzu a pojišťovnu stáli 122 milionů. Při porovnání nákladů „před“ a „po“ tak roční úspora jen u těchto 158 klientů dělá 75 milionů korun.

Nové ledviny sice v roce 2013 dostalo celkem 303 klientů VZP, do analýzy však byli zařazeno jen 158 těch, kteří transplantaci absolvovali ve druhém a třetím čtvrtletí. Pacienti transplantovaní v prvním a posledním čtvrtletí byli z analýzy vyjmuti, protože značná část péče související s transplantačním výkonem u nich mohla být vykázána v roce předchozím či následujícím, což by mohlo vést ke zkreslení výsledku.

Jaké byly náklady na uvedených 158 pacientů v roce 2012 a poté v roce 2014 (tedy rok před a rok po transplantaci provedené v roce 2013), ukazuje následující tabulka.

 

Náklady v roce 2012

(před transplantací)

Náklady v roce 2014

(po transplantaci)

Rozdíl nákladů

před a po transplantaci

Náklady na 158 klientů v Kč

122 228 108

47 294 574

74 933 534

Průměr na klienta v Kč

773 596

299 333

474 263

Aby porovnání nákladů bylo úplné, je ovšem třeba ještě započítat náklady na transplantaci a s tím související péči. Za jednoho klienta, který v roce 2013 dostal novou ledvinu, zaplatila VZP v uvedeném roce v průměru 618 tisíc korun. Už v následujícím roce ale díky transplantaci přišel tentýž klient pojišťovnu průměrně o 474 tisíc korun levněji, než kdyby nadále docházel na dialýzu jako před transplantací. Z čistě ekonomického hlediska tak vychází návratnost transplantace ledviny na 16 měsíců.

Za jak dlouho se vrátí náklady vynaložené na transplantaci ledviny u jednoho klienta

Průměrné náklady na klienta v roce transplantace v Kč

618 783

Rozdíl nákladů před a po transplantaci v Kč

474 263

Doba návratnosti transplantace (v letech)

1,3

To, co nelze vyjádřit penězi, je ovšem obrovský přínos pro nemocné. S transplantovanou ledvinou se dožívají vyššího věku, než kdyby zůstali na dialýze, doba přežití je až dvojnásobná. Není výjimkou, že se nemocní s transplantovanou ledvinou dožívají seniorského věku a řeší stejné problémy jako jejich zdravější vrstevníci.

Po transplantaci navíc odpadá nutnost trávit několikrát týdně řadu hodin na dialýze, kde mohou nemocní jen ležet a čekat, až se jim vyčistí krev. Na tu musejí navíc často dojíždět. To vše jim znemožňuje vést normální život.

VZP loni hradila dialýzu pro 8 616 svých pojištěnců (v roce 2013 jich bylo 8 765) a náklady na to dosáhly 3,717 miliardy korun. Transplantaci ledvin podstoupilo ve stejném období 303 klientů této největší tuzemské zdravotní pojišťovny (v roce 2013 jich bylo 283) a náklady se vyšplhaly na 187,49 milionu korun. Tomu, aby transplantaci mohlo podstoupit více nemocných, stojí v cestě zejména nedostatek vhodných dárců. Dlouhodobé výsledky přitom ukazují, že transplantace od živých dárců jsou výrazně lepší v porovnání s transplantacemi od zemřelých dárců.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí