Analýza: Nemocných s Alzheimerem přibylo za tři roky o 22 %, náklady se blíží miliardě

 16. 9. 2016 | Tiskové zprávy, Zdravotní péče

K hranici jedné miliardy korun se rychle šplhají náklady, které VZP ročně vydá za péči o pacienty s Alzheimerovou nemocí. Za poslední tři roky stouply o více než 30 % a loni dosáhly zatím rekordní částky 891 milionů. Přibývá ale i nemocných – za stejnou dobu se jejich počet zvýšil o 22 %. Vyplývá to z analýzy, kterou VZP zpracovala při příležitosti Mezinárodního dne Alzheimerovy choroby, který připadá na středu 21. září.

Rizikovým faktorem pro vznik Alzheimerovy choroby je především vysoký věk, většina pacientů je starších 65 let. S tím, jak stárne společnost, přibývá i nemocných. Dokazují to
i data VZP, kde se za tři roky počet evidovaných klientů s Alzheimerem zvýšil o více než 5 tisíc. Stejný trend se dá očekávat i v dalších letech.

S tím samozřejmě rostou náklady na léčbu – opět za poslední tři roky stouply u VZP o více než 206 milionů korun. Zvyšují se i průměrné náklady na jednoho pacienta, a to o více než 1 500 korun za sledované období. Podrobně to ukazuje následující tabulka.

  Počet pacientů Náklady na péči v Kč Průměr na pacienta v Kč
Rok 2013 29 352 684 702 000 23 327
Rok 2014 32 037 743 189 000 23 197
Rok 2015 35 862 891 100 000 24 848
Srovnání 2013/2015 +22,2 % +30,1 % 6,5 %

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou a náklady na péči

Alzheimerova nemoc narušuje část mozku a způsobuje pokles tzv. kognitivních funkcí – myšlení, paměti, úsudku. Rychlost, kterou nemoc postupuje, se u každého postiženého liší. Nemocný má čím dál větší problémy s vyjadřováním, rozhodováním, nedokončuje myšlenky, je zmatenější. V posledních stadiích už není schopen se sám o sebe postarat. Více o nemoci, jejích příčinách či možnostech léčby najdete ZDE.

Nejrychleji od roku 2013 přibývá klientů VZP s Alzheimerovou chorobou v Libereckém kraji (nárůst o 38,5 %), v Pardubickém kraji (31,6 %) a na Vysočině (29,4 %). Na opačném konci pomyslného žebříčku pak jsou Karlovarský a Moravskoslezský kraj (4,5 % a 9,6 %).

Počty klientů VZP s diagnostikovanou Alzheimerovou chorobou v regionech

  2013 2014 2015 Srovnání 2013/2015
Praha 4 106 4 412 4 912 +19,6 %
Středočeský kraj 2 931 3 100 3 513 +19,9 %
Jihočeský kraj 1 694 1 799 2 047 +20,8 %
Plzeňský kraj 1 377 1 578 1 729 +25, 6 %
Karlovarský kraj 716 709 748 +4,5 %
Ústecký kraj 2 170 2 396 2 657 +22,4 %
Liberecký kraj 909 1 074 1 259 +38,5 %
Královéhradecký kraj 1 583 1 804 1 976 +24,8 %
Pardubický kraj 2 017 2 366 2 654 +31,6 %
Kraj Vysočina 1 914 2 175 2 476 +29,4 %
Jihomoravský kraj 3 493 3 817 4 417 +26,5 %
Olomoucký kraj 1 431 1 615 1 745 +21,9 %
Moravskoslezský kraj 3 109 3 192 3 408 +9,6 %
Zlínský kraj 1 902 2 000 2 321 +22,0 %
CELKEM 29 352 32 037 35 862 +22,2 %

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí