Povinná očkování

Mezi pravidelná očkování dětí podle vyhlášky o očkování proti infekčním nemocem patří očkování proti záškrtu, tetanu, dávivému kašli, invazivnímu onemocnění vyvolanému původcem Haemophilus influenzae b, přenosné dětské obrně a virové hepatitidě B, proti spalničkám, zarděnkám a příušnicím a u rizikových dětí proti tuberkulóze.

Očkování probíhají u praktického lékaře pro děti a dorost podle očkovacího kalendáře v termínech stanovených vyhláškou. Není-li možné provést pravidelné očkování ve stanovených termínech z důvodu zdravotního stavu dítěte, který vylučuje podání očkovací látky, provede se takové očkování i v pozdějším věku dítěte.

Pravidelná očkování včetně přeočkování jsou pojišťovnou plně hrazena, pokud je dítě očkováno stanovenou vakcínou. V opačném případě hradí pojišťovna jen cenu aplikace, nikoli vakcínu, tu si musí zaplatit klient (zákonný zástupce dítěte). Čerpat na ni příspěvek VZP z fondu prevence ale není možné – ten se vztahuje jen na očkování, které si pojištěnec plně zaplatil.

Vyhláška stanovuje i tzv. zvláštní očkování (např. proti hepatitidě nebo proti vzteklině) povinná u konkrétních skupin osob, např. u příslušníků základních složek integrovaného záchranného systému, a mimořádná očkování pro prevenci infekčních chorob v mimořádných situacích (např. očkování proti žloutence typu A po povodních). U nich je vakcína hrazena ze státního rozpočtu a pojišťovna hradí aplikaci; pro klienta je tedy očkování bezplatné.