VZP prodlouží všem nemocnicím rámcové smlouvy

  22. 6. 2018

Ilustrační obrázek

VZP automaticky prodlouží poskytovatelům lůžkové zdravotní péče stávající rámcové smlouvy o jeden rok. S těmi zdravotnickými zařízeními, u nichž již došlo po vzájemných jednáních ke konsensu, bude pojišťovna uzavírat smlouvy rovnou na standardní období pěti let.

Na konci tohoto roku bude končit platnost stávajících smluv, které mají jednotlivá lůžková zařízení s VZP uzavřeny. Pojišťovna chce svým rozhodnutím předejít tomu, aby jakákoli ze stran měla pocit, že by na ni mohl být vyvíjen z časových důvodů jakýkoli tlak. VZP zároveň oceňuje, že zástupci krajů mají k problematice úhrad za služby poskytnuté v nemocnicích a dalších zařízeních lůžkové péče mimořádně konstruktivní přístup.

K tomuto kroku se VZP rozhodla po středečním jednání krajů se zdravotními pojišťovnami.  Z něho jednoznačně vyplynulo, že jde o složitou problematiku, pro kterou neexistuje přímočaré a jednoduché řešení.  Je třeba pohlížet na tuto záležitost z dlouhodobého hlediska a hledat východiska, která budou výhodná pro všechny strany, a to pro pacienty, zdravotnická zařízení, zdravotní pojišťovny i kraje. Z jednání také vzešla nutnost vypracování podrobné analýzy o zajištění zdravotní péče v jednotlivých krajích.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí