Tisíce Čechů mají v cizině problémy s placením u lékaře, VZP doporučuje připojištění

20. 6. 2013

Tisíce turistů z Česka se každý rok setkávají v cizině s tím, že je lékaři odmítnou ošetřit bezplatně v rámci veřejného zdravotního pojištění. Oni pak musí na místě zaplatit hotově, přestože je to v rozporu s předpisy. Pokud si ale nechají vystavit účet, VZP svým klientům tyto platby refunduje. Jen loni činila takto vyplacená částka 3 miliony 183 tisíc korun. Podobné problémy, na které už letos média upozornila zejména ve Španělsku, lze navíc omezit cestovním připojištěním.

V roce 2012 bylo v zahraničí přinuceno zaplatit za zdravotní péči hotově 983 klientů VZP. O rok dříve jich bylo dokonce 1121. Nejčastěji se to týkalo Slovenska či Německa, z dovolenkových destinací pak Itálie či Chorvatska (viz následující tabulka s příklady).

Kde museli klienti VZP platit u lékaře hotově (v tis. Kč)

2010

STÁT

refundace

částka

počet případů

Francie

74,5

57

Chorvatsko

42,2

38

Itálie

73,8

42

Německo

556,2

144

Rakousko

274,4

69

Řecko

12,1

14

Slovensko

184,2

234

Španělsko

10,3

13

ostatní

460,5

114

celkem

1 688,2

725

2011

STÁT

refundace

částka

počet případů

Francie

155,2

100

Chorvatsko

47,9

31

Itálie

73,9

53

Německo

822,9

207

Rakousko

201,6

92

Řecko

10,2

7

Slovensko

246,1

270

Španělsko

48,9

30

ostatní

1 315,7

331

celkem

2 922,4

1 121

2012

STÁT

refundace

částka

počet případů

Francie

98,3

80

Chorvatsko

105,1

32

Itálie

30,1

24

Německo

571,1

169

Rakousko

148,7

69

Řecko

5,2

9

Slovensko

328,8

303

Španělsko

831,9

17

ostatní

1 064,4

280

celkem

3 183,6

983

Předcházet podobným situací je téměř nemožné – vznikají porušením předpisů ze strany lékaře. S kartičkou klienta VZP, která funguje i jako Evropský průkaz zdravotního pojištění, by lidé měli mít v zahraničí ve státních zdravotnických zařízeních zajištěnu bezplatně stejnou péči jako tamní obyvatelé (což se ovšem v různých zemích může značně lišit).

Pokud tedy nastane situace, že turista potřebuje lékaře a ten trvá na platbě v hotovosti, nezbývá většinou, než zaplatit. Důležité ovšem je, aby si lidé uschovali potvrzení o platbě a lékařskou zprávu. S těmito doklady se mohou dostavit na kteroukoliv pobočku VZP a vyplnit žádost o refundaci. Pojišťovna pak částku proplatí.

Důležité přitom je, zda chce klient částku refundovat dle českých, nebo zahraničních předpisů. Podle českých předpisů je vše vyřízeno rychleji (do 30 dnů), ale většinou je částka o dost nižší, než kolik klient v cizině platil. V případě, že klient žádá refundaci podle zahraničních předpisů, dotazuje se VZP v příslušném státě, kolik by tamní pojišťovna hradila místnímu pojištěnci. Vše proto trvá déle, ale výsledná částka bývá obvykle daleko vyšší.

Kromě peněz, které VZP vydává na refundace, platí za ošetření svých klientů v cizině i formou řádných úhrad. Jde o případy, kdy vše funguje, jak má, klient VZP je v zahraničním státním zařízení ošetřen bezplatně a VZP pak posílá peníze za toto ošetření  do ciziny. Takto uhrazené částky jsou nesrovnatelně vyšší – například loni to bylo přes 438 milionů korun. Za tyto peníze byla v cizině poskytnuta péče 83 959 klientům VZP (viz následující tabulka).

Kolik VZP poslala za své klienty do ciziny (neplánovaná péče)

2010

2011

2012

částka v tis. Kč

počet případů

částka v tis. Kč

počet případů

částka v tis. Kč

počet případů

322 748,8

53 070

394 100,6

98 314

438 282,4

83 958

Klientům, kteří chtějí mít v zahraničí větší jistotu, že nebudou u lékaře zaskočeni například požadavkem platby v hotovosti či třeba jazykovou bariérou, doporučuje VZP komerční cestovní připojištění u své dceřiné Pojišťovny VZP a.s. Díky asistenční službě mohou klienti řešit aktuální problém přímo na místě. Operátor kromě rad pomůže i s jazykovou bariérou, vyřeší problém telefonicky okamžitě. Zároveň se pojištěnec nemusí obávat spoluúčastí při léčbě a také odpadne problém s tím, zde je ošetřován ve státním či soukromém zařízení. V této souvislosti je třeba upozornit, že zejména v turistických destinacích, které jsou často daleko od velkých měst, nemusí být k dispozici státní zdravotnické zařízení.

Cena pojištění léčebných výloh u Pojišťovny VZP se pohybuje do Evropy již od 21 Kč/den. Vhodné ale je sjednat si i další připojištění, například odpovědnosti za škodu. Vyplatí se však mít i připojištění osobních věcí nebo úrazové pojištění. Balíček OPTIMAL, který to vše zahrnuje, lze sjednat již od 33 Kč/den. Pojištěnci VZP mají z této ceny 10 % slevu, cestovní pojištění je tedy pro ně ještě výhodnější. Další podrobnosti o cestovním pojištění najdete na adrese https://www.pvzp.cz/produkty/cestovni-pojisteni/. Sjednat ho lze na každé pobočce VZP.

Pozn.: Pro celkový počet klientů, kterým VZP ročně hradí neplánovanou péči v cizině (ať již formou refundace, nebo běžnou úhradou posílanou přímo do ciziny), stačí sečíst čísla z obou přiložených tabulek. Pro celkové částky platí totéž.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí