Pilotní projekt VZP ČR: Vyhledávání potenciálních lékových interakcí v preskripci lékařů

26. 2. 2011

Díky pokroku v medicíně mohou nyní lékaři předepisovat mnohem více prospěšných léků než dříve. Někdy však může dojít při podání více léků k lékové interakci s nežádoucími účinky. Může tak vzniknout žaludeční vřed, porucha srdečního rytmu, poškození jater či ledvin, apod. Reakce každého pacienta na nesprávné spolupodání dvou léků může být jiná.
Co organismus jednoho ani nezaznamená, může u druhého vést až k hospitalizaci.

Lékaři obecně o interakcích vědí a snaží se jejich nebezpečí minimalizovat. Problém však je v obrovském množství lékových informací, které by lékaři měli mít stále na mysli. Již při používání pouhých šesti léků jedním lékařem vzniká patnáct možných dvojic léků. A v rámci každé odbornosti jsou používány léků desítky.

Proto se VZP ČR rozhodla lékařům a svým klientům pomoci. Vznikl pilotní projekt vyhledávání potenciálních lékových interakcí, který probíhal ve dvou krajích: Královéhradeckém a Středočeském, a to v období od 1. 7. 2009 do 30. 6. 2010. Jedním z jeho cílů je připravit proces celoplošné a trvalé identifikace lékových interakcí.

Vyhledávány byly důležité lékové interakce především u těchto skupin léků:

  • Warfarin, který je užíván k léčbě trombóz a k prevenci plicní embolie;
  • Kardiovaskulární léčiva, tedy léky na srdeční nemoci, na vysoký tlak
    a na snižování cholesterolu;
  • Nesteroidní antiflogistika (NSA), léky na bolest a záněty kloubů.

Během jednoho roku byl předepsán alespoň jeden významně interagující lék u 14,8 % pacientů léčených kardiaky (léky na srdce), u 14,2 % pacientů léčených warfarinem, u 8,8 % pacientů léčených statiny (léky na snižování cholesterolu), u 4,6 % léčených nesteroidními antiflogistiky (léky na bolest a záněty kloubů), atd.

To ovšem neznamená, že ve všech takových případech udělali lékaři chybu. Léky, které spolu interagují, mohou pro pacienta znamenat jedinou možnost léčby vážného onemocnění. Pak lze riziko poškození pacienta omezit např. snížením dávky jednoho z léků, prováděním určitých laboratorních vyšetření nebo EKG. V některých případech je možno podat jiný lék, např. jiné antibiotikum, jiný lék na snižování cholesterolu, jiný lék na krevní tlak, apod.

V zájmu bezpečí svých klientů bude VZP ve výše uvedených dvou krajích lékařům rozesílat dopisy s informací, že svým pacientům předepsali interagující léky. Ke každé potenciálně vzniklé interakci bude k dispozici úplná odborná informace. Pro lékaře budou dále uspořádány odborné semináře za účasti autorit v oboru farmakologie a farmakoterapie. S lékařem, který projeví zájem, bude každý případ prodiskutován.

Doporučení pro pacienty:

  • lékaři, který předepisuje lék, vždy ukázat seznam všech léků, které užívají, nejlépe včetně léků nebo doplňků stravy volně kupovaných. Zde se jako ideální jeví používání Elektronické zdravotní knížky, neboť není běžné, aby si pacient přesně pamatoval názvy a množství užívaných léků;
  • vždy se seznámit s lékem, který je jim předepsán, přečíst si příbalový letáček;
  • ptát se na léky nejen svého lékaře, ale i lékárníka: na jakou nemoc jsou předepsány, jaké nežádoucí účinky mohou způsobit, jak dlouho je budu užívat;
  • nevysazovat léky sami; u dlouhodobě předepisovaných léků je vhodné se ptát lékaře, zda je ještě zapotřebí všechny předepsané léky užívat.

 

Mgr. Jiří Rod
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí