Maximální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění

9. 12. 2014

Od 1. ledna 2015 přestává ve zdravotním pojištění platit pojem maximální vyměřovací základ.

Maximální vyměřovací základ ve zdravotním pojištění byl v letech 2008 až 2012 stanoven pro zaměstnance a osoby samostatně výdělečně činné nejdříve jako 48násobek, později jako 72násobek průměrné mzdy. Zákonem č. 500/2012 Sb., o změně daňových, pojistných a dalších zákonů v souvislosti se snižováním schodků veřejných rozpočtů, došlo od 1. ledna 2013 k pozastavení účinnosti ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu, a to na období 2013 až 2015.

Novelizací zákona o pojistném na veřejné zdravotní pojištění a dalších souvisejících zákonů platných od 1. ledna 2015 došlo ke zrušení ustanovení týkajících se maximálního vyměřovacího základu.