Dentální hygiena, pohyb, očkování proti pásovému oparu a mnohé další. VZP navyšuje fond prevence

 25. 9. 2023 | Tiskové zprávy

VZP přistoupila k razantnímu navýšení rozpočtu fondu prevence pro rok 2024 výrazně převyšující inflaci. Potvrzuje tak své zaměření na komplexní podporu prevence. V rozpočtu na příští rok je alokováno 1,6 mld. korun, tj. o 63 % víc než v roce letošním. VZP je tak připravena pokrýt zvýšený zájem pojištěnců o čerpání příspěvků a umožnit jim žádat o příspěvky kdykoliv v průběhu celého kalendářního roku.

Upravenou výši příspěvků i zavedení některých zcela nových dnes (25/9/2023) schválila Správní rada VZP ČR. „Jsem rád, že legislativní úprava, kterou jsem Poslanecké sněmovně navrhl a která umožnila navýšení rozpočtu fondu prevence VZP, nese své ovoce. Od nového roku díky tomu VZP například v programu Maminka nabídne klientkám velkorysých 5 000 korun, dětem i dospělým umožníme čerpat 1 000 korun na dentální hygienu nebo 2 000 korun namísto dosavadní tisícikoruny na pohybové aktivity dětí, které bude možné využít i na částečnou úhradu diskutovaných lyžařských pobytů organizovaných školou,“ říká předseda správní rady Tom Philipp.

VZP zavádí příspěvek ve výši 3 000 Kč na očkování proti pásovému oparu, který je dle doporučení České vakcinologické společnosti určený klientům nad 50 let. Částky se zvyšují i v dalších kapitolách, nejen u benefitů určených na dobrovolného očkování, ale například i pro dárce krve a ty, kteří se snaží skončit s kouřením. Onkologickým pacientkám nově VZP nabídne příspěvek (2 000 korun) na pořízení protetické podprsenky po ablaci prsu. Stejnou částku budou moci využít i pacienti s alopecií k nákupu paruky.

Nejlepší nemoc je ta, kterou nedostanete. Platí to jak z hlediska zdraví každého jednoho z nás, platí to samé z hlediska systému zdravotní péče. Prevence je zkrátka násobně levnější než případná léčba. I proto je to v době, kdy se bavíme o udržitelnosti nákladů na zdravotní péči do budoucna, téma, které tolik rezonuje a je to také důvod, proč jsme pro příští rok nadstandardně navýšili rozpočet fondu prevence,“ vysvětluje rozšiřování benefitů z fondu prevence Ivan Duškov, náměstek ředitele VZP pro služby klientům a připomíná, že VZP s touto myšlenkou oslovuje veřejnost také prostřednictvím svých marketingových kampaní, a to již od loňského roku.

Zájem o čerpání příspěvků z fondu prevence poměrně dramaticky roste už v roce letošním. Za první pololetí počet žádostí překročil skoro půl milionu, což je o pětinu víc než za srovnatelné období loňského roku. Objem čerpaných prostředků se zvýšil dokonce o 45 %. Přispělo k tomu také zjednodušení možnosti podání o příspěvek on-line prostřednictvím aplikace Moje VZP, kterou využívají v současné době už dvě třetiny všech žadatelů o příspěvek.

Pilířem preventivních programů stále zůstává očkování, které je klíčovým nástrojem primární prevence a v řadě případů jedinou účinnou ochranou před mnoha nemocemi. Na seznam podporovaných vakcín tak přibylo například i očkování proti pásovému oparu. A zvyšuje se řada dalších příspěvků na vakcíny.

Motivovat k účasti na preventivních prohlídkách budou i v roce příštím dva příspěvky, u obou dojde k navýšení na dvojnásobek. Příspěvek na dentální hygienu vzroste na tisíc korun pro klienty, kteří v posledních dvou letech absolvovali prohlídku u praktika. Čerpat 2 000 korun na masáž, saunu, plavání či jinou rehabilitační aktivitu mohou klienti s účastí na jednom ze screeningových programů v posledních dvou letech.


Přehled změn od 2024

Očkování

K dosavadní nabídce očkování přibyde pro dospělé klienty nad 50 let příspěvek 3 000 Kč na očkování proti pásovému oparu. Zvýší se příspěvky na očkování proti HPV pro děti do 18 let na 1 500 Kč, meningokoku typu B na 2 000 Kč, žloutence typu A na 1 000 Kč a planým neštovicím na 1 000 Kč. Dospělým se pak navýší příspěvky na očkování proti klíšťové encefalitidě, na 700 korun proti meningokoku typu B na 2000 Kč a planým neštovicím na 1 000 Kč. Od podzimu 2023 také VZP nabízí seniorům starším 60 let příspěvek na očkování proti RS virům.

Pohybové aktivity

Na pohyb dětem VZP v příštím roce přispěje 2 000 korun. Stejně jako dosud lze částku využít na organizované sportovní činnosti a úhradu startovného nebo na sportovní prohlídku. Nově ale také na sportovní činnosti organizované školou, jako je například lyžařský výcvik. U mladistvých (ve věku 15–18 let) je možné částku využít například i k pořízení permanentky na cvičení.

Navyšuje se také příspěvek na vaničkování kojenců do 1 roku na 2 000 korun, stejně tak dochází na navýšení částky na pravidelné pohybové aktivity dospělých do 65 let, a to na 1 000 Kč z letošních 500 Kč.

Také senioři nad 65 let budou moci využít zvýšený příspěvek v hodnotě 1 000 Kč na pravidelnou pohybovou nebo rekondiční aktivitu, zdravotní cvičení apod. Stejnou částku budou navíc moct čerpat na nákup pomůcek pro trénink či testování paměti.

Dentální hygiena

Ke zdvojnásobení částky dochází u příspěvku na dentální hygienu, a to jak pro děti, tak dospělé na 1 000 Kč. Dospělí budou moci o příspěvek požádat, stejně jako letos, pouze v případě, že v posledních 24 měsících absolvovali preventivní prohlídku u praktického lékaře, (děti bezpodmínečně).

Maminka a miminko

Příspěvek v souhrnné výši 5 000 Kč bude moct využít maminka v době těhotenství a do 12 měsíců po porodu. Prostředky lze využít k úhradě nehrazených screeningových vyšetření, pomůcek ke kojení, na kurz k porodu, rehabilitaci, monitor dechu, na nákup lékárenských potřeb pro miminko atd.

Odvykání kouření

Pojištěncům, kteří se snaží pod odborným dohledem zbavit závislosti na tabáku, přidá VZP 2 500 Kč na nákup příslušných léčivých přípravků předepsané lékařem nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně.

Příspěvek na pomůcky při onkologické léčbě nebo alopecii

Klienti při či po onkologické léčbě nebo klienti s diagnózou alopecie mohou v příštím roce využít příspěvek ve výši 2 000 Kč na pořízení paruky. Příspěvek lze použít také k úhradě chladící čepice při chemoterapii nebo protetické podprsenky po odstranění prsu.

Diabetici

Diabetici bez ohledu na věk budou nově moci využít příspěvek 2 000 korun na rehabilitační a rekondiční aktivity lázeňského typu, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění, ať už to bude elektroterapie, vakuum, kompresní terapie, hydroterapie apod. Dalších 1 000 korun budou mít k dispozici pro úhradu pomůcek a 3 000 Kč zůstává stejně jako letos na speciální pedikúru jako prevence diabetické nohy (pro klienty od 18 let).

Rehabilitační aktivity

2 000 Kč bude připraveno pro pojištěnce, kteří za posledních 24 měsíců absolvovali jedno nebo více vyšetření v rámci celonárodních screeningových programů (ty jsou zaměřeny na prevenci karcinomu kolorekta, karcinomu prsu, karcinomu děložního hrdla a karcinomu plic). I v tomto případě je nutno o příspěvek požádat elektronicky prostřednictvím aplikace Moje VZP.

Bezpříspěvkoví dárci krve

Aktivní dárci krve, kteří se prokážou alespoň jedním bezpříspěvkovým darováním krve za kalendářní rok, budou odměněni příspěvkem ve výši 4 000 Kč na rehabilitační či rekondiční aktivity lázeňského typu nehrazené z veřejného zdravotního pojištění.


Přehled všech příspěvků na rok 2024 (změny vyznačeny)

Typ příspěvku

Výše příspěvku v roce 2024

Děti

Dospělí

Prevence infekčních onemocnění

Chřipka

300 Kč

200 Kč

HPV

1 500 Kč

-

Meningokok B

2 000 Kč

2 000 Kč

Meningokok ACWY

1 000 Kč

1 000 Kč

Cestovní očkování

1 000 Kč

1 000 Kč

Virová hepatitida A

1 000 Kč

-

Virová hepatitida A, B

-

500 Kč

Rotavirové nákazy

1 000 Kč (do 12 měsíců)

-

Klíšťová encefalitida

700 Kč

700 Kč (od 18 do 50 let)

Plané neštovice

1 000 Kč

1 000 Kč

Pneumokok

-

1 000 Kč (od 50 do 65 let)

Spalničky

-

500 Kč (od 25 do 50 let)

Černý kašel (tetanus, záškrt)

-

500 Kč

Pásový opar

-

3 000 (od 50 let)

RS viry

-

2 000 (od 60 let)

 

Prevence kardiovaskulárních onemocnění

Pohybové aktivity

2 000 Kč (do 1 roku)

1 000 Kč (od 18 do 65 let)

 

2 000 Kč (od 1 roku do 18 let)

 

Odvykání kouření

-

2 500 Kč

 

Prevence onkologických onemocnění

Prevence melanomu

500 Kč

500 Kč

 

 

 

Komplexní preventivní prohlídka (KOC)

-

3 000 Kč (od 35 let)

Ultrazvukové vyšetření prsu

-

500 Kč (ženám i mužům od 18 let)

Příspěvek paruku a další pomůcky
pro klienty po onkologické léčbě

2 000 Kč

2 000 Kč

 

Prevence Diabetu Mellitu

Pomůcky pro diabetiky

1 000 Kč

1 000 Kč

Příspěvek na rehabilitační a rekondiční aktivity

2 000 Kč

2 000 Kč

Péče o diabetickou nohu

-

3 000 Kč

 

Zdravé stárnutí

Rekondiční aktivity

-

1 000 Kč (od 65 let)

Pomůcky pro trénování paměti

-

1 000 Kč (od 65 let)

 

Dietní programy

Bezlepková dieta

8 000 Kč

8 000 Kč (studentům do 26 let)

Nízkobílkovinná dieta

12 000 Kč

12 000 Kč (studentům do 26 let)

 

Duševní zdraví

Zvýšení dostupnosti psychosociální podpory

5 000 Kč (od 7 do 18 let)

5 000 Kč

 

Dentální hygiena

Dentální hygiena

1 000 Kč (pro klienty od 1 – 18 let;
bez podmínky preventivní prohlídky u PLDD)

1 000 Kč (po absolvování preventivní prohlídky
u PL v posledních 24 měsících)

 

Rehabilitační aktivity

Rehabilitační aktivity
(masáž, sauna, plavání, Kneippovy chodníky apod.)

-

2 000 Kč (po absolvování min. jednoho onkologického
screeningového vyšetření v posledních 24 měsících)

 

maminka a novorozenci

Maminka a miminko

-

5 000 Kč na těhotenství a 12 měsíců po porodu

Novorozenec (porodní váha do 1 500 g)

3 000 Kč

-

 

Bezpříspěvkoví dárci krve a orgánů

Bezpříspěvkoví dárci krve

-

4 000 Kč (aktivní dárci)

 

-

500 Kč (neaktivní dárci)

Dárci orgánů

-

10 000 Kč

Viktorie Plívová
Tisková mluvčí