Chorvatsko vstupuje do EU. Co to znamená pro klienty VZP?

  27. 6. 2013

Ilustrační obrázek

Chorvatsko, které je jedním z nejoblíbenějších dovolenkových cílů českých turistů, vstupuje v pondělí 1. 7. 2013 do Evropské unie. S tím se mění nároky na zdravotní péči, které mají pojištěnci VZP při pobytu v této zemi. Například pro pacienty odkázané na dialýzu to znamená, že už nemusí předem žádat o souhlas pojišťovnu, ale mohou si dialýzu sami domluvit v chorvatské nemocnici. Podstatné změny se ale týkají i občanů ČR pracujících nebo bydlících v Chorvatsku.

Občan ČR na dovolené v Chorvatsku

Při přechodném pobytu v Chorvatsku budou mít pojištěnci VZP nově nárok na nezbytnou péči odpovídající plánované délce pobytu, a to při předložení Evropského průkazu zdravotního pojištění (klasická kartička VZP) nebo Potvrzení dočasně nahrazujícího evropský průkaz. V tomto případě musí jít o péči poskytovanou ve smluvních zdravotnických zařízeních.

Ke změně dochází i v případě, že čeští turisté potřebují čerpat nezbytnou péči spojenou s chronickými onemocněními, jako je například dialýza, kyslíková terapie, chemoterapie apod. Nově už nebude nutné žádat o předchozí souhlas zdravotní pojišťovnu a tuto péči lze čerpat na základě Evropského průkazu zdravotního pojištění. Stále je ale nutné dohodnout si předem termín v chorvatském zdravotnickém zařízení, a to z důvodu volné kapacity.

I po vstupu Chorvatska do EU nicméně VZP nadále doporučuje uzavřít na cestu komerční cestovní pojištění - zdravotní péče, ke které Evropský průkaz zdravotního pojištění opravňuje, nemusí být vždy zcela dostatečná a bezplatná. Výhodné pojištění pro pojištěnce VZP nabízí dceřiná Pojišťovna VZP, a. s.

Občané ČR pracující v Chorvatsku

Občan ČR pracující nebo samostatně výdělečně činný v Chorvatsku bude zdravotně pojištěn v Chorvatsku včetně nároku na vydání Evropského průkazu zdravotního pojištění. Spolu s ním se stanou chorvatskými pojištěnci i jeho nezaopatření rodinní příslušníci (děti, manželka, manžel), a to i ti, kteří bydlí v ČR nebo jiném státě EU, EHP nebo ve Švýcarsku. Pro registraci je třeba navštívit některé z klientských pracovišť VZP.

Občané ČR v důchodovém věku

Čeští důchodci žijící na území Chorvatska budou mít nově nárok na plnou zdravotní péči jak v Chorvatsku, tak i v ČR. Je ale nutné, aby byli zaregistrováni u české zdravotní pojišťovny a byl jim vydán Evropský průkaz zdravotního pojištění anebo Potvrzení dočasně nahrazující evropský průkaz. Spolu s důchodci jsou zdravotně pojištěni také jejich nezaopatření rodinní příslušníci. Tato situace se netýká osob, které mají zároveň český i chorvatský důchod.

Se svými dotazy se mohou klienti VZP obrátit přímo na kterékoliv klientské pracoviště nebo na infolinku 952 222 222.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí