Česká lékařská společnost se dnes oficiálně stala odborným partnerem největší zdravotní pojišťovny

30. 10. 2018

Všeobecná zdravotní pojišťovna a Česká lékařská společnost J. E. Purkyně dnes podepsaly Memorandum o spolupráci. Lékařská společnost zastřešuje všechny odborné společnosti, které v Česku představují nejvyšší autority v daných oborech medicíny. Hlavním cílem je využít tento obrovský odborný potenciál pro další zlepšení péče o klienty VZP, zvýšení efektivity hospodaření českého zdravotního systému či pro posílení standardizace, předvídatelnosti a transparence rozhodovací činnosti pojišťovny.

Ilustrační obrázek

„Přímým efektem této spolupráce by mělo být například zlepšení dostupnosti účinných a bezpečných léčivých přípravků pro naše pojištěnce. Chceme se při rozhodování opírat o stanoviska těch nejlepších odborníků v daných oborech a dnes podepsané memorandum nám to garantuje,“ uvedl ředitel VZP Zdeněk Kabátek.

VZP se v dokumentu zavázala zřídit společné poradní orgány. Ty budou poskytovat společná stanoviska a vyjádření k aktuálně řešeným problémům spadajícím do jejich kompetence v rámci systému veřejného zdravotního pojištění.  Lékařská společnost bude s VZP spolupracovat například při posuzování návrhů, které se týkají problematiky nových medicínských metod, technologií a postupů, lékové politiky, sledování a vyhodnocování kvality poskytovaných zdravotních služeb či zlepšování organizace zdravotní péče.

„Vítáme, že Česká lékařská společnost jakožto organizace zastřešující nejvyšší odborné autority v České republice bude hrát významnou roli v přístupu největší zdravotní pojišťovny k zajištění zdravotní péče pro její klienty,“ sdělil předseda ČLS JEP profesor Štěpán Svačina.

Podle náměstka ředitele VZP Davida Šmehlíka je společným zájmem zajištění nejlepší dostupné péče pro pojištěnce VZP. „Chceme zlepšit organizaci péče a zajistit, že zdravotní služby poskytované pojištěncům VZP budou nejen místně a časově dostupné, ale budou mít standardizovanou úroveň zajišťující včasnou, kvalitní, moderní a bezpečnou léčbu odpovídající ověřeným medicínským postupům garantovaným ČLS JEP,“ uvedl.

Výsledky vzájemné spolupráce, na které se obě strany v memorandu dohodly, budou průběžně vyhodnocovány každých šest měsíců.

Mgr. Oldřich Tichý
vedoucí tiskového oddělení a tiskový mluvčí