Všeobecná zdravotní pojišťovna České republiky

E-Komunikace

Zjednodušte si život a komunikujte s námi elektronicky. Využít můžete tyto kanály:

Přihláška pojištěnce k VZP

Chcete-li se stát pojištěncem VZP, nejjednodušší cestou je vyplnit elektronickou přihlášku.

On-line objednání na pobočku
Objednejte se na vybrané pobočky on-line a vyhněte se čekání.

Portál VZP

Vhodný především pro plátce pojištění a zástupce smluvních zdravotnických zařízení, kteří potřebují s naší pojišťovnou pravidelně komunikovat. Extranetový kanál (Portál VZP) usnadňuje a urychluje vzájemnou komunikaci mezi subjektem a naší pojišťovnou.

B2B komunikace

Prostřednictvím B2B komunikace nabízíme našim smluvním partnerům, dodavatelům a státním institucím přímou komunikaci mezi informačními systémy. B2B komunikaci je možné využít jak pro opakované dotazy (ověřování v registrech), tak pro odesílání vyúčtování zdravotní péče, hlášení zaměstnavatelů nebo součinností s exekutorskými úřady.

ePodatelna

Elektronická podatelna VZP ČR je zřízena za účelem možnosti přijímání a odesílání datových zpráv ve smyslu nařízení vlády č. 495/2004 Sb., kterým se provádí zákon č. 227/200 Sb., o elektronickém podpisu a o změně některých zákonů a vyhlášky č. 496/2004 Sb., o elektronických podatelnách.

EP2 Workspace

VZP ČR nabízí svým smluvním partnerům novou možnost komunikace ve vztahu k Přílohám č. 2 Smlouvy o poskytování a úhradě hrazených služeb - jedná se o aplikaci EP2 Workspace.

Kořenové certifikáty VZP ČR
Kořenové certifikáty jsou určeny především pro supportní partnery VZP ČR, kteří využívají VPN připojení.Instalací certifikátů autorit do operačního systému nebo jiných aplikací zajistíte důvěryhodnost certifikátů vystavených interními certifikačními autoritami VZP ČR.


O nás

Stáhněte si

© 2015 VZP ČR, Všechna práva vyhrazena