Pro lékaře a zdravotníky

Všeobecná zdravotní pojišťovna ČR jako správce svěřených prostředků svých pojištěnců nese zodpovědnost za jejich hospodárné vynakládání. K naplnění tohoto závazku jí pomáhají revizní lékaři a další odborní pracovníci ve zdravotnictví způsobilí k revizní činnosti.

Výhody práce revizního lékaře:

 • možnost udržet si odbornost
 • možnost pracovat i na zkrácený úvazek
 • motivační systém odměňování
 • nadstandardní vzdělávání
 • žádné noční služby
 • vhodné  i pro maminky před a po mateřské či rodičovské dovolené
 • vhodné pro i ty, kteří nemohou vykonávat fyzicky náročnou práci

Vybrané činnosti revizních lékařů:

 • provádění revizních činností - na pracovišti i mimo pracoviště poskytovatele zdravotnických služeb
 • schvalování a povolování zdravotní péče v ČR - žádanky na léčiva, ZP a výkony, úhrada cestovného klientů, lázeňskou péči
 • schvalovací a povolovací činnost pro zdravotní péči poskytovanou v zahraničí
 • kontrola a posuzování způsobilosti poskytovatelů zdravotní péče k výkonu zdravotní péče, posuzování žádostí ke změnám ve smluvních vztazích
 • posuzování vykázané zdravotní péče pro regresní řízení
 • kontrola a revize správnosti a oprávněnosti vyúčtované zdravotní péče, včetně dopravy i u občanů EU léčených v ČR
 • kontrola správnosti vykazované zdravotnické péče občanů EU léčených v ČR
 • zpracování a řešení požadavků, reklamací a námitek poskytovatelů a příjemců zdravotnických služeb
 • zpracování závazných stanovisek - doporučení pro vybranou část schvalovací, povolovací a potvrzovací činnosti regionálních poboček
 • účast na jednání komise pro smluvní vztahy

Chcete se stát i Vy součástí největší zdravotní pojišťovny České republiky? Aktuálně hledáme nové kolegy do většiny krajských měst. Neváhejte nás kontaktovat na ustredi.prace@vzp.cz