Přehled otázek týdne

Pojistné na zdravotní pojištění

OSVČ · zaměstnanec · platba státu - nezaopatřené dítě · platba státu - péče o dítě · platba státu - důchodce · platba státu - ostatní · OBZP · ostatní

Jak je to se zdravotním pojištěním u středoškolského studenta v době prázdnin? Platí ho nadále stát? zobrazit odpověď

Syn by měl možnost být od září jako učeň v Německu. Musel by uzavřít smlouvu s německou firmou, která by mu vyučení poskytla. Jak by byl zajištěn ohledně zdravotní péče a co by musel udělat ve vztahu k VZP zde? zobrazit odpověď

Nepodařilo se mi uspět při státních zkouškách v navazujícím magisterském studiu na VŠ, v září mě proto čeká opravná státní zkouška. Pokud by se mi nepodařilo státnice udělat ani v září, mám ještě poslední pokus v lednu 2012. Zajímalo by mne, do kdy za mě bude platit pojistné na zdravotní pojištění stát (26 let mi bude až v srpnu 2012). zobrazit odpověď

Byla na mě uvalena exekuce kvůli neplacení zdravotního pojištění v době, kdy jsem byla ještě středoškolskou studentkou. Nechápu, jak je to možné, vždyť za studenty platí přece pojistné škola. Co mám dělat, když jde zjevně o omyl? zobrazit odpověď

Dcera ukončila v červnu vysokoškolské studium. Do kdy je za ni jako za studentku plátcem zdravotního pojištění stát? Do práce nastoupí možná koncem srpna, pravděpodobněji ale až od září. Nevíme, jestli se musí přihlásit na úřadu práce, aby za ni jako za uchazeče o zaměstnání platit stát pojistné i nadále. zobrazit odpověď

Jak to bude s platbou pojistného na zdravotní pojištění, až mi bude 26 let, když budu stále studovat? Může za splnění nějakých podmínek platit pojištění za studenta VŠ stát i po dosažení této věkové hranice? zobrazit odpověď

Jsem studentka a chtěla bych jít o prázdninách na brigádu. Musí se z výdělku platit zdravotní pojištění? zobrazit odpověď

Neuspěla jsem u maturity a byla mi povolena opravná zkouška v září. Předpokládám, že za mě tedy nadále platí zdravotní pojištění stát. Kdybych ale v září zkoušku opět nezvládla, budu muset zpětně pojistné doplácet? zobrazit odpověď

Složila jsem úspěšně maturitu, ale v dalším studiu nepokračuji, po prázdninách nastupuji do zaměstnání. Musím si mezi tím platit zdravotní pojištění? zobrazit odpověď

Rozhodl jsem se ukončit školu a nastoupit do zaměstnání. Dosud jsem ve vztahu ke zdravotní pojišťovně neměl vlastně žádné povinnosti, budu je mít jako zaměstnanec, nebo se o vše postará zaměstnavatel? zobrazit odpověď