Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Portál umožňuje vyhledávat a zobrazovat Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb uzavřené mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními dle zákona č. 48/1997 Sb.

Dokumenty, náležící ke smlouvám s automatickou prolongací zakotvenou přímo ve smlouvě, jsou nedílnou součástí předmětné smlouvy. V případě souhlasu smluvních stran s realizací prolongace se institut automatické prolongace vztahuje i na tyto dokumenty (např. Příloha č. 2).

Pozn.: V návaznosti na dotazy ohledně případné úpravy stávajících Smluv o poskytování a úhradě hrazených služeb v souvislosti s nabytím účinnosti Nařízení EU č. 2016/679, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů, označovaného jako „GDPR“, informujeme smluvní partnery, že VZP ČR neplánuje v rámci stávajících smluvních vztahů žádné změny.

Smlouvy je možné vyhledávat podle:

  • názvu poskytovatele zdravotních služeb
  • místa a segmentu zdravotní péče
  • IČ a IČZ
Počet organizací (dle IČ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 26 633
Počet smluvních zdravotnických zařízení (IČZ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 27 882
Počet publikovaných dokumentů, jejichž obsahem jsou smlouvy, úhradové a jiné dodatky: 326 573