Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb

Portál umožňuje vyhledávat a zobrazovat Smlouvy s poskytovateli zdravotních služeb uzavřené mezi VZP a jejími smluvními zdravotnickými zařízeními dle zákona č. 48/1997 Sb.

Dokumenty, náležící ke smlouvám s automatickou prolongací zakotvenou přímo ve smlouvě, jsou nedílnou součástí předmětné smlouvy. V případě souhlasu smluvních stran s realizací prolongace se institut automatické prolongace vztahuje i na tyto dokumenty (např. Příloha č. 2).

Smlouvy je možné vyhledávat podle:

  • názvu poskytovatele zdravotních služeb
  • místa a segmentu zdravotní péče
  • IČ a IČZ

Počet organizací (dle IČ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 25 621
Počet smluvních zdravotnických zařízení (IČZ), jejichž smlouvy a dodatky jsou publikovány: 26 981
Počet publikovaných dokumentů, jejichž obsahem jsou smlouvy, úhradové a jiné dodatky: 253 447

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle IČ a IČZ

Filtry pro vyhledávání

Filtrovat dle názvu, segmentu, místa

IČ – identifikační číslo organizace (poskytovatele, zdravotnického zařízení) přidělené Českým statistickým úřadem.

IČZ – identifikační číslo zařízení nebo části zařízení. Jde o jednoznačný osmimístný kód ve vztahu k VZP. Číslo přiděluje vždy místně příslušné pracoviště VZP na základě žádosti té zdravotní pojišťovny, která první uzavře smlouvu na poskytování hrazených služeb s daným poskytovatelem.

IČZ Název zařízení Segment Kraj Okres
00179906 61993249 Fakultní nemocnice Hradec Králové Lůžková péče Královéhradecký kraj Hradec Králové
00180092 61358000 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK Lůžková péče Královéhradecký kraj Hradec Králové
00180092 61825000 Léčebna pro dlouhodobě nemocné HK Lůžková péče Královéhradecký kraj Hradec Králové
00183024 62901000 Hamzova odborná léčebna pro děti a dosp. Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00183024 62902000 HL Luže - specialisté Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00183024 62904000 HL Luže - psychologie Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00183024 62905000 HL Luže - rehabilitace Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00183024 62906000 HL Luže - DRNR Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00183024 62993191 Hamzova odborná léčebna pro děti a dosp. Lůžková péče Pardubický kraj Chrudim
00190217 63102000 Městská nemocnice Hořice Ambulantní specialisté Královéhradecký kraj Jičín
00190217 63113000 Měst.nemocnice Hořice v P.-LDN Lůžková péče Královéhradecký kraj Jičín
00190217 63127000 Městská nemocnice Hořice - OKB Komplement a radiodiagnostika Královéhradecký kraj Jičín
00190217 63132000 Městská nemocnice Hořice - gynekologie Lůžková péče Královéhradecký kraj Jičín
00190560 65360000 Léčebna dlouhodobě nemocných Rybitví Lůžková péče Pardubický kraj Pardubice
00190560 65615000 LDN Rybitví - doprava Lůžková péče Pardubický kraj Pardubice
00190730 65289000 Lentilka-Dětské rehab. centrum Pardubice Ambulantní specialisté Pardubický kraj Pardubice
00190730 65541000 Lentilka - Detské rehabilitacní centrum Ostatní Pardubický kraj Pardubice
00190730 65674000 Lentilka-Dětské rehab.centrum Pardubice Ostatní Pardubický kraj Pardubice
00190756 65170000 Ratolest, dětská péče, léč. rehabilitace Ostatní Pardubický kraj Pardubice
00191744 66232000 Léčebna dlouhodobě nemocných Opočno Lázně a ozdravovny Královéhradecký kraj Rychnov nad Kněžnou
00192503 67101000 NEMOCNICE S POLIKLINIKOU V SEMILECH Lůžková péče Liberecký kraj Semily
00192503 67151000 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Lůžková péče Liberecký kraj Semily
00192503 67171000 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Lůžková péče Liberecký kraj Semily
00192503 67353000 Nemocnice s poliklinikou v Semilech Lékárny Liberecký kraj Semily
00192546 67102000 MASARYKOVA MĚSTSKÁ NEMOCNICE V JILEMNICI Lůžková péče Liberecký kraj Semily
00192546 67122000 Masarykova městská nemocnice v Jilemnici Všeobecní praktičtí lékaři a praktičtí lékaři pro děti a dorost Liberecký kraj Semily
00192546 67346000 LÉKÁRNA Lékárny Liberecký kraj Semily
00193011 67711000 Ústav chirurgie ruky a plast. chirurgie Lůžková péče Liberecký kraj Semily
00193895 68003000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68013000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68023000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68296000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68297000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68298000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193895 68299000 Nemocnice následné péče Moravská Třebová Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68005000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68313000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68314000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68315000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68316000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00193976 68317000 Odborný léčebný ústav Jevíčko Lůžková péče Pardubický kraj Svitavy
00195201 69034000 SOaL okresu Trutnov Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69034002 SOaL okresu Trutnov Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69034003 SOaL okresu Trutnov Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69034004 SOaL - RIAPS Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69034201 SOaL okresu Trutnov Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69040000 Dětská ozdravovna Království Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69041000 Dětská ozdravovna Karkulka Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69042000 Dětská ozdravovna - Mělnická bouda Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov
00195201 69043000 Dětská ozdravovna - Bedřichov Lůžková péče Královéhradecký kraj Trutnov